fbpx skip to Main Content

Avoin keskustelutilaisuus ydinturvallisuussäännöstön uudistustyöstä
24.5.2024 klo 10-12 | online

YVL-ohjeet jäävät historiaan, tervetuloa STUKin uudet määräykset
Mietitkö miten meneillään oleva ydinturvallisuussäännöstön uudistustyö tulee vaikuttamaan teidän yrityksenne toimintaan? Tuleeko alalla toimiminen “helpommaksi” taikka kustannustehokkaammaksi? Edessä on merkittävä muutos kun YVL-ohjeet jäävät historiaan. Valmiita määräysten tekstejä ei vielä ole, mutta voitte esittää näkemyksiä, kysymyksiä ja toiveita. Tervetuloa matalan kynnyksen keskustelutilaisuuteen.

FinNuclear järjestää yhteistyössä STUKin kanssa yritysedustajille suunnatun avoimen keskustelutilaisuuden ydinturvallisuussäännöstön uudistustyöstä perjantaina 24.5.2024 klo 10-12 Teams-kokous (FinNuclear ry:n kevätkokous pidetään samana päivänä klo 13-14.) Tarvittaessa järjestämme toisen tilaisuuden kesäkuussa ma 3.6.2024 klo 14-16 Teams.

Tilaisuudessa keskustellaan STUKin asiantuntijoiden kanssa kohdennetummin valmisteilla olevasta määräyksistä, erityisesti “laitteet ja rakenteet” kokonaisuudesta, joka tavallaan vastaa nykyistä YVL-ohjeen E-sarjaa. Ennakkoilmoittautuminen pyydetään mahdollisimman pian, koska keskustelun aiheita/teemoja räätälöidään osallistuvien yritysten toimialoja huomioimalla.

 

Ilmoittaudu 24.5. tilaisuuteen alla olevan linkin kautta:

TEM-STUK tilaisuus ydinenergialainsäädännön ja ydinturvallisuussäännöstön uudistamisesta
18.6.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Säteilyturvakeskus (STUK) järjestävät tiistaina 18.6.2024 klo 9.30–12.00 infotilaisuuden ydinenergialainsäädännön ja STUKin ydinturvallisuussäännöstön uudistuksesta.  Tilaisuudessa paneudutaan ydinjätehuollon vastuisiin ja velvoitteisiin sekä laitoskonseptiin liittyviin asioihin. Ohjelmassa on myös esitys ydinmateriaaleista: mitä ne ovat ja miten niitä säädellään nyt ja tulevaisuudessa.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua läsnä STUKin toimitilojen auditoriossa Vantaan Jokiniemessä (Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa) tai etäyhteydellä. Teams-linkki etäosallistumiseen löytyy ilmoittautuvien kalenterikutsusta.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua alla olevan linkin kautta:

Taustaa

“STUKin ydinturvallisuussäännöstön uudistustyö ja sen aikataulut kytkeytyvät kiinteästi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johtamaan ydinenergialain (990/1987) kokonaisuudistushankkeeseen. Siinä tavoite on ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaisedun toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa ydinenergian käytön turvallisuus ihmisen ja ympäristön kannalta.

STUKin säännöstöuudistukselle ja valvontatoiminnan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että lakiin kirjoitettavat täsmälliset ja tarkkarajaiset määräyksenantovaltuudet sisältävät perussäännökset, joiden nojalla turvallisuusvaatimuksia voidaan antaa ja turvallisuusvalvontaa toteuttaa. Tämä edellyttää tiivistä TEMin, STUKin ja muiden ydinalan toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. ” (https://stuk.fi/ydinturvallisuussaannoston-uudistus)

Lisää aiheesta: