skip to Main Content

FINNUCLEAR OY

FinNuclear Oy on palveluyhtiö, joka vastaa FinNuclearin harjoittamasta liiketoiminnasta.

PALVELUT
FinNuclearin palvelut tuottaa FinNuclear Oy, joka tarjoaa ydinenergia-alalla toimiville organisaatioille
 • Yritysvalmennusta
  • Erityisfokus on alihankkijoihin kohdistuvat vaatimukset ja niiden ymmärtäminen liiketoiminnan kannalta. Katso tulevat valmennukset täältä.
 • Markkinoinnin tukipalveluita
  • Yhteisosastot kansainvälisillä messuilla, ydinenergia-alan verkottumistapahtumat Suomessa. Katso tulevat tapahtumat täältä.
 • Yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita
  • Laadunhallinta ydinenergia-alalla
  • Esiauditointi Lisätietoa
  • Selvitykset
  • Asiantuntijoiden välittäminen

 

FINNUCLEAR ITSEARVIOINTI JA ESIAUDITOINTI

FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi ja se muistuttaa ISO 9004 standardin itsearvioinnin kypsyysmallia avainalueineen ja yksittäistekijöineen sekä niihin liittyvine kriteereineen.

FinNuclear Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore, öljy ja kaasu, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.

 

FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Itsearviointi kattaa kuusi avainaluetta: Strategia ja Johtajuus, Suunnittelu ja Projektinjohtaminen, Henkilöstön erinomaisuus, Prosessien erinomaisuus, Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri sekä Laadunhallinta. Kukin avainalue käsittää kymmenen aihepiiriä, kriteeristön ollessa nelitasoinen. FinNuclear Itsearviointi ei sisällä ”vaativien markkinoiden” erityisvaatimuksia, mutta kertoo yrityksen valmiuden lähteä soveltamaan k.o. ”vaativan markkinan” erityisvaatimukset.

Ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle Itsearviointi on oleellinen osa FinNuclearin kehittämää järjestelmällistä menettelyä kyvykkyystason nostamiseksi aina turvallisuusluokan 2 toimituksiin.

Pyydä maksuton käyttöoikeus

Voitte pyytää maksuttoman käyttöoikeuden sovelluksen käyttöön yrityksellenne. Käyttöoikeudet voi pyytää täyttämällä tämä lomake.

Itsearviointiin syötetyt tiedot pysyvät luottamuksellisina eikä niitä välitetä eteenpäin. Arvioinnin tulokset ovat sen tehneen organisaation omaan käyttöön.

 

Lisätietoja sovelluksesta antavat:

Rauno Liikamaa
rauno.liikamaa@finnuclear.fi
044 710 2063

Megumi Asano-Ulmonen
megumi.asano-ulmonen@finnuclear.fi
044 710 2061

FinNuclear Itsearviointi tunnukset

FinNuclear Esiauditointi

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.

FinNuclear Kyvykkyystasomalli perustuu neljään johtamisen ja laadunhallinnan kyvykkyystasoon suomalaisessa ydinvoima-alan toimintaympäristössä. FinNuclear tarjoaa malliin perustuen ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle tavan edetään järjestelmällisesti, organisaation lähtötason valmiudesta ja tavoitteista riippuen, aina turvallisuusluokan 2 (TL2) toimituskyvykkyystasolle 1).

FinNuclear Oy koordinoi ja tarjoaa FinNuclear-verkoston erikoisosaajien konsultointi- ja auditointipalveluja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkivien yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja:

Leena Jylhä
leena.jylha@finnuclear.fi
044 710 2060

Rauno Liikamaa
rauno.liikamaa@finnuclear.fi
044 710 2063

1) Turvallisuusluokkaan 1 liittyvät komponentti-, laite- tai asennustoimitukset ovat erityistapauksia ja niihin pätevöityminen edellyttää yleisten edellytysten lisäksi siinä määrin myös spesifisten laitostoimittajakohtaisten menettelyiden hallintaa, että niihin pyrkimistä ei tässä vaiheessa voida ottaa FinNuclear Esiauditointi piiriin.

FinNuclear kyvykkyystasomalli