fbpx skip to Main Content

FINNUCLEAR OY

FinNuclear Oy on palveluyhtiö, joka vastaa FinNuclearin harjoittamasta liiketoiminnasta.

PALVELUT
FinNuclearin palvelut tuottaa FinNuclear Oy, joka tarjoaa ydinenergia-alalla toimiville organisaatioille
 • Yritysvalmennusta
  • Erityisfokus on alihankkijoihin kohdistuvissa vaatimuksissa ja niiden ymmärtämisessä liiketoiminnan kannalta. Katso tulevat valmennukset täältä.
 • Markkinoinnin tukipalveluita
  • Yhteisosastot kansainvälisillä messuilla, ydinenergia-alan verkottumistapahtumat Suomessa. Katso tulevat tapahtumat täältä.
 • Yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita
  • Laadunhallinta ydinenergia-alalla
  • Esiauditointi Lisätietoa
  • Selvitykset
  • Asiantuntijoiden välittäminen

HALLITUS

Toimitusjohtaja
Leena Jylhä

Hallituksen puheenjohtaja
Timo Rajala, Rajalimes Oy

Jäsen                                                                                                                                 Varajäsen
Perttu Ruohonen, Konecranes Finland Oy
Mika Eskola, Ramirent Oy                                                                                      Matti Andersson, Dekra Industrial Oy
Jouni Karjalainen, Destia Oy

FINNUCLEAR ITSEARVIOINTI JA ESIAUDITOINTI

FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Itsearviointi muistuttaa ISO 9004 standardin itsearvioinnin kypsyysmallia avainalueineen ja yksittäistekijöineen sekä niihin liittyvine kriteereineen.

FinNuclear Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore-, öljy- ja kaasuteollisuudet, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.

 

FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Itsearviointi kattaa kuusi avainaluetta: Strategia ja Johtajuus, Suunnittelu ja Projektinjohtaminen, Henkilöstön erinomaisuus, Prosessien erinomaisuus, Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri sekä Laadunhallinta. Kukin avainalue käsittää kymmenen aihepiiriä, ja kriteeristö on nelitasoinen. FinNuclear Itsearviointi ei sisällä ”vaativien markkinoiden” erityisvaatimuksia, mutta kertoo yrityksen valmiudesta lähteä soveltamaan k.o. ”vaativan markkinan” erityisvaatimuksia.

Ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle Itsearviointi on oleellinen osa FinNuclearin kehittämää järjestelmällistä menettelyä kyvykkyystason nostamiseksi aina turvallisuusluokan 2 toimituksiin asti.

Itsearvioinnin yhteydessä annetut tiedot pysyvät luottamuksellisina ja arvioinnin tulokset jäävät vain arvioinnin tehneen organisaation omaan käyttöön.

Lisätietoa:

Megumi Asano-Ulmonen
megumi.asano-ulmonen@finnuclear.fi
044 710 2061

FinNuclear Esiauditointi

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään, missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.

FinNuclear Kyvykkyystasomalli perustuu neljään johtamisen ja laadunhallinnan kyvykkyystasoon suomalaisessa ydinvoima-alan toimintaympäristössä. FinNuclear tarjoaa malliin perustuen ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle tavan edetä järjestelmällisesti, organisaation lähtötason valmiudesta ja tavoitteista riippuen, aina turvallisuusluokan 2 (TL2) toimituskyvykkyystasolle*.

FinNuclear Oy koordinoi ja tarjoaa FinNuclear-verkoston erikoisosaajien konsultointi- ja auditointipalveluja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkivien yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja:

Leena Jylhä
leena.jylha@finnuclear.fi
044 710 2060

*Turvallisuusluokkaan 1 liittyvät komponentti-, laite- tai asennustoimitukset ovat erityistapauksia, joihin pätevöityminen edellyttää yleisten edellytysten lisäksi siinä määrin myös spesifisten laitostoimittajakohtaisten menettelyiden hallintaa, että niihin pyrkimistä ei tässä vaiheessa voida ottaa FinNuclear Esiauditointi -piiriin.

FinNuclear kyvykkyystasomalli