fbpx skip to Main Content

YDINENERGIA-ALALLE TOIMITTAJAKSI JA TIETOA ALASTA

YDINENERGIA SUOMI

Ydinenergia Suomi: suurin yksittäinen energialähde sähköntuotannossa.

Lue lisää ydinvoimasta Suomessa Suomen Atomiteknillinen Seura ry:n (ATS) tekemästä katsauksesta.

Nykyiset ydinvoimalaitokset
Suomessa on tällä hetkellä neljä toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä kahdella laitospaikalla: Fortumin omistamat Loviisa 1 ja Loviisa 2 Loviisassa ja Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 Eurajoella. Olkiluodon voimalaitosalueella on rakenteilla sen kolmas voimalaitosyksikkö, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2021.

Loviisa 1 ja 2
Loviisan laitosyksiköt ovat neuvostoliittolaisen V/O Atomenergoexportin (AEE) toimittajan VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita (PWR). Vuonna 1995 aloitetun modernisoinnin ansiosta yksiköiden nettosähköteho on 488 MW ja reaktorin lämpöteho 1500 MW.  Loviisan voimalaitos tuottaa noin 8 TWh sähköä vuodessa. Vuonna 2022 Fortum ilmoitti päättäneensä hakea Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Loviisan yksiköiden käyttöiän jatkaminen on merkittävä investointi Suomeen. Sen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat huomattavat. Toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit vuoteen 2050 mennessä nousevat Fortumin artikkelin mukaan arviolta miljardiin euroon.

Olkiluoto 1 ja 2
Olkiluoto 1 ja 2  modernisointeja on tehty kolmena eri vuosikymmenenä, joista viimeisimmän ansiosta (v.2010-2011) sähkötehoa korotettiin 860 MW:sta 880 MW:iin. Olkiluoto 1 ja 2 ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin (nykyisin Westinghouse Electric Sweden AB) toimittamia identtisiä kiehutusvesireaktoreita (BWR). Olkiluodon voimalaitos tuottaa tällä hetkellä noin 14 TWh nettosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16% kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.

Olkiluoto 3
Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 on 1600MWe EPR -tyyppinen painevesireaktori, jonka toimittaa avaimet käteen -toimituksella Areva NP:n ja Siemens AG:n muodostama ranskalais-saksalainen konsortio.

Uudet hankkeet
Heinäkuussa 2010 eduskunta vahvisti valtioneuvoston myönteiset periaatepäätökset kahdelle uudelle ydinvoimalaitosyksikön rakentamiselle.

  • TVO: Olkiluoto 4 (keskeytetty)
  • Fennovoima: Hanhikivi 1 (keskeytetty)
Ydinvoima Suomi

Lisäksi periaatepäätös myönnettiin ja vahvistettiin Posiva Oy:n hakemukselle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Eurajoelle. Posiva Oy on TVO:n sekä Fortum Power & Heat Oy:n omistama vuonna 1995 perustettu yritys, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvästä tutkimuksesta ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen maanalainen kallioperän tutkimustila ONKALO sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa.

Hanhikivi 1
Fennovoima päätti 5.10.2011 rakentaa Hanhikivi ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle. Fennovoima ja venäläisen Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseas allekirjoittivat 3.7.2013  projektin kehityssopimuksen, joka tähtää sopimukseen ydinvoimalan toimittamisesta. Kehityssopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaan yhtiöt pyrkivät loppuvuoden neuvotteluissaan kohti laitostoimitussopimusta. Fennovoima ja Rusatom Overseas allekirjoittivat joulukuussa 2013 toimitussopimuksen Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksesta.

Fennovoima jätti valtioneuvostolle hakemuksen periaatepäätöksen täydentämiseksi maaliskuussa 2014 ja sai täydennetyn periaatepäätöksen 5.12.2014 eduskunnan äänestettyä 115-74 hankkeen puolesta. Fennovoima jätti rakennuslupahakemuksen Työ- ja elinkeinomisteriölle 30.6.2015.  Fennovoima odotti rakennuslupaa vuonna 2021.

Vuonna 2022 Fennovoima lopetti RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1-hanketta. Sopimuksen päättäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että suunnittelu- ja lisensointityö sekä työt Hanhikivi 1 -työmaalla RAOS Projectin kanssa päättyvät välittömästi. Lisää aiheesta: https://www.hanhikivi1.fi/

 

SMR

SMR eli Small Modular Reactor, suomeksi pieni modulaarinen reaktori on sähköteholtaan alle 300-megawattinen modulaarinen ydinreaktori. SMR pienydinreaktorit ovat keino tuottaa päästötöntä energiaa, eli sähköä tai lämpöä, tai molempia. Pienet modulaariset reaktorit (SMR) voivat olla avain Suomen hiilineutraalius tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pienet modulaariset reaktorit ovat nouseva markkina jo olemassa oleville ydinvoima-alan toimijoille sekä yrityksille, jotka tarjoavat tai kaipaavat hiilineutraaleja ratkaisuja. Pienet reaktorit voivat tarjota vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille kaukolämmössä sekä teollisissa sovelluksissa. Suomalaisilla yrityksillä teknologian ja palveluiden tuottajana on paikkansa lämpöratkaisujen toimitusketjuissa sekä SMR-ratkaisujen integroinnissa. Suomalaisilta toimijoilta löytyy jo osaamista, jota voidaan soveltaa SMR-projekteihin.

LUT-yliopiston valtioneuvostolle laatimassa selvityksessä pienten modulaaristen ydinreaktoreiden mahdollisuuksista Suomessa käy ilmi, että näitä pienydinreaktoreita olisi mahdollista toteuttaa Suomessa sähkön sekä lämmön tuotannossa. Selvityksen mukaan tarvitaan kuitenkin ydinenergialain sekä ydinalan luvitus- ja valvontakäytäntöjen kehittämistä, jotta parhaat hyödyt käytön turvallisuudelle ja taloudelle saataisiin käytäntöön.

Business Finlandin rahoittama ja VTT:n ja LUT-yliopiston toteuttama julkinen hanke EcoSMR tukee suomalaista teollisuutta luomalla kansainvälistä innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä. Ekosysteemin keskiössä on asiakkaiden tarpeet ja suomalaisen teknologisen osaamisen mahdollisuudet globaaleilla energiamarkkinoilla. Hanke tutkii teknologioita, lisensointia ja liiketoimintaa sekä tukee niiden kehitystä vastaamaan markkinoiden tarpeita.

Suomalaiset suunnannäyttäjät pienydinvoimaloiden kehityksessä -SMR seminaarin esitykset: https://finnuclear.fi/smr/

Ohessa linkki Think Atomin ja Energiateollisuus ry:n tuoreeseen päivitettyyn vuoden 2023 raporttiin pienistä modulaarisista reaktoreista, ”pienreaktorit ja niiden käyttökohteet”: https://thinkatom.net/publications/#pienreaktorit2023.
Päivitetyssä versiossa mukana katsaus luvittamisen ja kaavoituksen tilanteeseen Suomessa.

Pienet modulaariset reaktorit, SMR maailmalla

Maailmalla on tällä hetkellä eri vaiheissa olevia SMR malleja yli 80. Mallit löytyvät Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n julkaisusta Advances in Small Modular Reactor Technology Developments

IAEA:n perustamasta SMR alustasta löytyy pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR) ja niiden sovelluksia käsittelevä foorumi (SMR Platform).

YDINENERGIA MAAILMALLA

Ydinvoima-alassa on iso markkinapotentiaali. Maailmalla on käyviä laitoksia yli 430 yksikköä. Näihin yksiköihin liittyy turvallisuusparannuksia Fukushiman seurauksena sekä eliniän pidennyksiä ja tehonkorotuksia useissa maissa sähköntarpeen jatkuvasti lisääntyessä. Uusia ydinvoimalaitoksia on maailmalla rakenteilla yli 60. Ydinvoiman käyttöä suunnittelevia tai rakentavia aivan uusia maita on kymmeniä.

Kaikkia maailmalla käynnissä ja suunniteilla olevia laitoksia koskee ydinpolttoaineen loppusijoitus, jonka liiketoimintapotentiaali on arviolta 400 Mrd€. Nykyisistä laitoksista 200 vanhenevat vuoteen 2040 mennessä. Ydinvoimalaitosyksiköiden purkamisen kustannusarvio on 150 Mrd€.

Nuclear Forumin luomasta “Nuclear planet” -sovelluksesta voi selata maakohtaisesti siellä suunnitteilla, rakenteilla, käynnissä ja suljettuna olevia ydinvoimalaitosyksiköitä. Sovellukseen on myös koottu tietoa radioaktiivisen jätteen sijoituspaikoista.

FinNuclear jäsenet voivat lukea maakontaisesti ydinenergia-alan markkinoista FinNuclearin markkinatietokannasta.

Ydinenergia -alan uutiset ovat luettavissa FinNuclearin uutistietokannasta. Uutistietokanta on kaikille avoin.

Ydinenergia Suomi laitokset

Ydinenergia maailmalla