fbpx skip to Main Content

YDINENERGIA-ALALLE TOIMITTAJAKSI JA TIETOA ALASTA

YDINENERGIA SUOMESSA

Ydinenergia on Suomen suurin yksittäinen energialähde sähköntuotannossa. Vuonna 2023 Suomen sähköstä noin 40 % tuotettiin ydinenergialla. Ydinvoimalla on myönteinen kuva Suomessa ja laitokset ovatkin toimineet vuosikymmeniä turvallisesti ja korkeilla käyttökertoimilla. Vuonna 2021 Suomen ydinvoimalaitosten keskimääräinen käyttökerroin oli 92,9 %, joka on parhaiden tasolla kansainvälisessä vertailussa. Korkeaan käyttökertoimeen vaikuttavat muun muassa laitosten käytön häiriöttömyys ja lyhyet vuosihuoltoseisokit. Häiriöttömyyteen puolestaan on vaikuttanut esimerkiksi laitosten moninkertaiset turvallisuusjärjestelmät. Ydinvoima on myös Suomen kansan suosiossa, sillä yli 60 % Suomalaisista kannattaa ydinvoimaa. Myös enemmistö kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti.

Lue lisää ydinvoimasta Suomessa Suomen Atomiteknillinen Seura ry:n (ATS) tekemästä katsauksesta.

Ydinvoima Suomessa Placeholder
Ydinvoima Suomessa

Nykyiset ydinvoimalaitokset

Suomessa on tällä hetkellä viisi toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä kahdella laitospaikalla: Fortumin omistamat Loviisa 1 ja Loviisa 2 Loviisassa ja Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1, 2 ja 3 Eurajoella. 

Loviisa 1 ja 2
Loviisan laitosyksiköt ovat neuvostoliittolaisen V/O Atomenergoexportin (AEE) toimittajan VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita (PWR). Vuonna 1995 aloitetun modernisoinnin ansiosta yksiköiden nettosähköteho on 488 MW ja reaktorin lämpöteho 1500 MW.  Loviisan voimalaitos tuottaa noin 8 TWh sähköä vuodessa. Vuonna 2022 Fortum ilmoitti päättäneensä hakea Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Loviisan yksiköiden käyttöiän jatkaminen on merkittävä investointi Suomeen. Sen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ovat huomattavat. Toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit vuoteen 2050 mennessä nousevat Fortumin artikkelin mukaan arviolta miljardiin euroon.

Olkiluoto 1 ja 2
Olkiluoto 1 ja 2  modernisointeja on tehty kolmena eri vuosikymmenenä, joista viimeisimmän ansiosta (v.2010-2011) sähkötehoa korotettiin 860 MW:sta 880 MW:iin. Olkiluoto 1 ja 2 ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin (nykyisin Westinghouse Electric Sweden AB) toimittamia identtisiä kiehutusvesireaktoreita (BWR). Olkiluodon voimalaitos tuottaa tällä hetkellä noin 14 TWh nettosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16% kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.

Olkiluoto 3
Maaliskuussa 2022 valtakunnan sähköverkkoon kytketty Olkiluoto 3 on 1600MWe EPR -tyyppinen painevesireaktori, jonka nettosähköteho on noin 1 600 MW. Tämän uusimman laitoksen myötä 30 % Suomen sähköntuotannosta tulee Olkiluodosta. Laitos tilattiin avaimet käteen -periaatteella, konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG.

UUDET HANKKEET

Tällä hetkellä Suomessa ei ole uusia ydinvoimalaitos-hankkeita käynnissä.

Vuonna 2015 periaatepäätös myönnettiin ja vahvistettiin Posiva Oy:n hakemukselle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Eurajoelle. Posiva Oy on TVO:n sekä Fortum Power & Heat Oy:n omistama vuonna 1995 perustettu yritys, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvästä tutkimuksesta ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen maanalainen kallioperän tutkimustila ONKALO sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa.

Hanhikivi 1
Fennovoima päätti 5.10.2011 rakentaa Hanhikivi ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle. Fennovoima ja venäläisen Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseas allekirjoittivat 3.7.2013  projektin kehityssopimuksen, joka tähtää sopimukseen ydinvoimalan toimittamisesta. Kehityssopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaan yhtiöt pyrkivät loppuvuoden neuvotteluissaan kohti laitostoimitussopimusta. Fennovoima ja Rusatom Overseas allekirjoittivat joulukuussa 2013 toimitussopimuksen Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksesta.

Fennovoima jätti valtioneuvostolle hakemuksen periaatepäätöksen täydentämiseksi maaliskuussa 2014 ja sai täydennetyn periaatepäätöksen 5.12.2014 eduskunnan äänestettyä 115-74 hankkeen puolesta. Fennovoima jätti rakennuslupahakemuksen Työ- ja elinkeinomisteriölle 30.6.2015.  Fennovoima odotti rakennuslupaa vuonna 2021.

Vuonna 2022 Fennovoima lopetti RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1-hanketta. Sopimuksen päättäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että suunnittelu- ja lisensointityö sekä työt Hanhikivi 1 -työmaalla RAOS Projectin kanssa päättyvät välittömästi. Lisää aiheesta: https://www.hanhikivi1.fi/

 

Pienet modulaariset reaktorit, SMR

SMR eli Small Modular Reactor, suomeksi pieni modulaarinen reaktori on sähköteholtaan alle 300-megawattinen modulaarinen ydinreaktori. SMR pienydinreaktorit ovat keino tuottaa päästötöntä energiaa, eli sähköä tai lämpöä, tai molempia. Pienet modulaariset reaktorit (SMR) voivat olla avain Suomen hiilineutraalius tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maailmalla on tällä hetkellä eri vaiheissa olevia SMR malleja yli 80. Mallit löytyvät Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n julkaisusta Advances in Small Modular Reactor Technology Developments IAEA:n perustamasta SMR alustasta löytyy pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR) ja niiden sovelluksia käsittelevä foorumi (SMR Platform).

Lue lisää SMR markkinoista Suomessa täältä >>

YDINENERGIA MAAILMALLA

Ydinvoima-alassa on iso markkinapotentiaali. Maailmalla oli keväällä 2022 käyviä laitoksia 440 yksikköä. Näihin yksiköihin liittyy turvallisuusparannuksia Fukushiman seurauksena sekä eliniän pidennyksiä ja tehonkorotuksia useissa maissa sähköntarpeen jatkuvasti lisääntyessä. Vuonna 2022 uusia ydinvoimalaitoksia oli maailmalla rakenteilla 55. Ydinvoiman käyttöä suunnittelevia tai rakentavia aivan uusia maita on kymmeniä.

Kaikkia maailmalla käynnissä ja suunniteilla olevia laitoksia koskee ydinpolttoaineen loppusijoitus, jonka liiketoimintapotentiaali on arviolta 400 Mrd€. Nykyisistä laitoksista 200 vanhenevat vuoteen 2040 mennessä. Ydinvoimalaitosyksiköiden purkamisen kustannusarvio on 150 Mrd€.

Nuclear Forumin luomasta “Nuclear planet” -sovelluksesta voi selata maakohtaisesti siellä suunnitteilla, rakenteilla, käynnissä ja suljettuna olevia ydinvoimalaitosyksiköitä. Sovellukseen on myös koottu tietoa radioaktiivisen jätteen sijoituspaikoista.

FinNuclear jäsenet voivat lukea maakontaisesti ydinenergia-alan markkinoista FinNuclearin markkinatietokannasta.

Ydinenergia -alan uutiset ovat luettavissa FinNuclearin uutistietokannasta. Uutistietokanta on kaikille avoin.