fbpx skip to Main Content

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

FinNuclear valmennus

KOULUTUS, VALMENNUS JA ALAN TIETOA

FinNuclear järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joihin FinNuclear yhdistyksen jäsenet voivat osallistua alennetulla hinnalla. Yhdistys organisoi jäsenilleen myös tilaisuuksia, joissa ydinvoima-alan toimijat ja yhdistyksen jäsenyritykset voivat saada alaan liittyvää tietoa. Tulevat valmennukset, koulutukset ja tilaisuudet löytyvät ajankohtaista sivulta.

ITSEOPISKELU

Verkkokurssit

FinNuclear on laatinut ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkiville yrityksille ja alalla jo toimivien yritysten uusille henkilöille suunnattuja verkko-oppimiskursseja. Kurssit löydätte ELLEN -verkko-oppimisympäristöstä.

Miten tulla ydinvoima-alan toimittajaksi -opas
Oppaan tavoitteena on lisätä erityisesti pienten yritysten tietoisuutta ydinvoima-alasta ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Oppaassa esitetään asioita, joita yrityksen tulisi huomioida alan toimittajaksi pyrkiessään. Se käsittelee alaa yleisesti, vaatimuksia, termistöä ja asioita, joita alihankkijan tulee huomioida pätevöitymisessä alalle, tuotteiden kelpoistamisessa ja sopimuksia tehtäessä. 
Opas on luettavissa selailumuodossa ja pdf-muodossa.
Ydinvoima-alan verkkokurssi
FinNuclear kyvykkyystasomalli

ORGANISAATION SUORITUSKYVYN JA KYPSYYSTASON KEHITTÄMINEN

FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Oy:n tarjoama itsearviointi antaa yritykselle kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore-, öljy- ja kaasuteollisuudet, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.

FinNuclear Esiauditointi

FinNuclear Oy:n koordinoima Esiauditointi -palvelu auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään, missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset. Palvelun tarjoamiseksi hyödynnetään FinNuclear-verkoston erikoisosaajien konsultointi- ja auditointiosaamista.