fbpx skip to Main Content

FINNUCLEAR RY

Ydinosaamista Suomesta

MIKÄ ON FINNUCLEAR?

FinNuclear ry on teollisuuden organisaatioiden perustama valtakunnallinen yhdistys. Perustamisen lähtökohtana oli suomalaisen ydinenergia-alan osaamisen aikaisempaa parempi hyödyntäminen kaupallisesti kotimaisissa ja ulkomaisissa ydinenergia-alan hankkeissa.

Toimiala kattaa ydinvoimalaitosten ja niihin kytkeytyvien laitosten suunnittelun, luvituksen, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon, laitosmuutosten, polttoainekierron, ydinjätehuollon, käytöstäpoiston sekä niihin liittyvän tutkimustoiminnan. Yhdistyksen toiminnalla edistetään suomalaisten yritysten valmiuksia toimia ydinenergia-alalla. Samalla yhdistyksen toiminta osaltaan tukee ydinvoimalaitosten turvallista käyttöä varmistamalla suomalaiseen osaamiseen perustuvaa laite- ja palvelutoimitusten saatavuutta ydinlaitosten elinkaaren aikana.

Ydinenergia on suurin yksittäinen energianlähde Suomen sähköntuotannossa. Suomen ydinenergialainsäädännön kantavana periaatteena on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. FinNuclear ry:n toiminnasta hyötyy myös valtiovalta huolehtiessaan ydinenergian toimintaedellytyksistä. FinNuclear-toiminnan taustatukena on ollut Työ- ja elinkeinoministeriö, joka korostaa kansallisen yhteistyön merkitystä kotimaisissa ydinvoimalaitoshankkeissa.

Tulevat kotimaiset ydinvoimalaitoshankkeet nähdään mahdollisuutena laajentaa suomalaista ydinenergia-alan osaamista ja näitä pidetään ponnahduslautana vientiä ajatellen.

TAVOITTEEMME

Liiketoimintaa ydinvoimalaitosprojekteista suomalaisille yrityksille

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista ja tunnettavuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä.

TAVAT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

  • Jäsenien yhteismarkkinointi ydinenergia-alaan liittyvissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa FinNuclear Directory – hakemiston kautta kotimaassa ja ulkomailla
  • Jäsenhakemiston postittaminen alan merkittäville toimijoille kotimaassa ja ulkomailla
  • Työkalujen tarjoaminen ja yritysvalmennusten järjestäminen osaamisen kehittämiseksi
  • Verkostoitumistapahtumien, yhteismessuosastojen, seminaarien ja tiedonvaihtotilaisuuksien järjestäminen
  • Julkaisujen, markkinauutisten ja uutiskirjeen tuottaminen
  • Yhteydenpito alan avaintoimijoiden ja päättäjien kanssa