fbpx skip to Main Content

HYÖDYT JÄSENYYDESTÄ

FinNuclear yhdistyksen jäsenyydestä yritys voi hyötyä usealla tavalla.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

FinNuclear yritysvalmennuksien kautta jäsenet voivat kehittää ydinenergia-alan osaamistaan. Valmennuksien sisällöt järjestetään vaihtuvilla teemoilla perustuen sen hetkiseen tarpeeseen yrityksissä. Teemoja ovat olleet muun muassa ydinvoimaprojektin vaatimukset ja niiden hallinta, ydinvoimalaitoksella ja -projekteissa työskentelyn perusasiat, sopimusjuridiikka ja vaadehallinta, alihankkijoita koskeva laadunhallinta ja johtamisjärjestelmän merkitys ydinenergia-alalla toimittaessa.

VERKOSTOITUMINEN

FinNuclear tarjoaa valmiin verkoston johon liittyä. Lisäksi jäsenet saavat mahdollisuuksia verkostoitua alan avaintoimijoiden ja päättäjien kanssa yhdistyksen tilaisuuksissa.

FN silmä

LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ

Yhdistyksen jäsenet saavat näkyvyyttä esimerkiksi FinNuclear Directory -jäsenhakemiston kautta. Hakemistoa toteutetaan englanninkielisenä painoksena vuosittain. Tämän lisäksi hakemisto on sähköisenä versiona, jonne jäsenet voivat päivittää tietojaan ympäri vuoden. Jäsenhakemistoa jaetaan ydinenergia-alan kansallisissa ja känsainvälisissä tapahtumissa ja tapaamisissa. Tämän lisäksi sitä postitetaan vuosittain alan merkittäville toimijoille ja yhdistyksen muille sidosryhmille.

Yhdistyksen jäsenien tietoja viestitään aktiivisesti merkittäville kansainvälisille ja kotimaisille alan toimijoille. Jäsenet voivat osallistua muun muassa näkyvyyden lisäämiseksi esimerkiksi yhdistyksen toteuttamiin vierailuihin ja yhteismessuosastoihin.

FN money

SÄÄSTÄMINEN

FinNuclear järjestää jäsenilleen ydinenergia-alan ajankohtaisia seminaareja ja vierailuja, joissa on mahdollisuus tavata alan merkittäviä toimijoita, kuulla uusista mahdollisuuksista ja jakaa tietoa sekä verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa. Näiden lisäksi yhdistyksen jäsenet saavat alennuksia FinNuclear valmennuksissa ja tapahtumissa sekä FinNuclear-yhteisosastoilla alan merkittävillä messuilla. FinNuclear neuvottelee alennuksia jäsenilleen myös muiden tahojen organisoimiin ydinenergia-alaan kytkeytyviin tapahtumiin.

AJANTASALLA PYSYMINEN

Jäsenet saavat tietoa ydinenergia-alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kuukausittaisen uutiskirjeen kautta. Jäsenet saavat myös kuusi kertaa vuodessa alan markkinauutiset tiivistetysti.

Jäsenille on yhdistyksen nettisivuilla oma jäsensivu, josta löytyy kokousten asiakirjoja, verkostoitumistapahtumien ja seminaarien esityksiä ja markkinauutiset kootusti.