fbpx skip to Main Content

VIENTIMAHDOLLISUUDET

FinNuclear toimii suomalaisen ydinvoimateollisuuden kokoavana yhteysorganisaationa
ja suomalaisen ydinvoimaosaamisen edistämisen koordinaattorina kansainvälisesti.

FinNuclear toimii suomalaisen ydinvoimateollisuuden kokoavana yhteysorganisaationa
ja suomalaisen ydinvoimaosaamisen edistämisen koordinaattorina kansainvälisesti.

FinNuclear järjestää delegaatioita, vierailuja, verkostoitumistapahtumia ja Suomi-osastoja messuilla.
FinNuclearin kautta kansainväliset organisaatiot voivat luoda yhteyksiä
laajaan suomalaiseen ydinvoimateollisuuden osaamisverkostoon.

FINNUCLEARIN VIENNINEDISTÄMISTOIMET

  • Vientimarkkinoiden systemaattinen seuranta
  • Kansainvälisen seurantaraportin julkaiseminen verkostolle joka toinen kuukausi ja markkinakatsaus maailman hankkeiden tilanteesta vuosittain
  • Vienninedistämisdelegaatioiden ja verkottumismatkojen toteuttaminen. Kohteina tähän mennessä ovat olleet mm. Venäjä, Kiina, Intia, Ranska, Arabiemiraatit, Iso-Britannia ja Puola.
  • Suomessa toteutettavat kansainväliset toimittajatapaamiset.

Lue tulevista vientiä edistävistä tapahtumista ajankohtaista sivulta

WNE2021 Finland Pavilion
Finland pavilion at WNE 2021

FinNuclear tekee yhteistyötä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin kanssa suomalaisen ydinvoimateollisuuden vienninedistämisessä. 

SUOMALAINEN ERIKOISOSAAMINEN

Suomen ydinenergiaosaamisen fokusalueita, joissa ollaan kansainvälisesti huipputasolla ovat
ydinjätehuolto,  eliniän hallinta ja uudet laitokset, turvallisuusosaaminen, ydinturvallisuus ja luvitus

Näihin teemoihin liittyy paljon kaupallista potentiaalia, kuten:
Teknologiaosaaminen, suunnittelu, konsultointi, laadunvarmistus, projektinhallinta, nostolaitteet, moottorit, eristeet,
käyttöautomaatio, tarkastukset, suunnittelu, analyysit, simulaatiot sekä kokonainen loppusijoitusluolasto kehitettyine laitteineen.

Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuus

Tutkimiseen ja kehittämiseen on panostettu vuosikausia, tästä on myös STUK International Oy alkanut rakentaa kaupallista tarjontaa vientiin.

Ydinjätehuolto

Ydinjätehuolto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus on ratkaistu toistaiseksi vain Suomessa ja Ruotsissa. Tähän kytkeytyy varsin pitkäjänteisesti tehty T&K -toiminta, jonka tuotoksia voidaan hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla. Myös matala- ja keskiaktiivisten jätteiden hallintaan ja varastointiin on Suomessa osaamista.

Luvitus

Luvitus

Uusien ydinvoimahankkeiden käynnistämisen prosessissa erittäin oleellinen osa; tähän liittyen Suomessa on paljon osaamista  ja vakiintuneita käytäntöjä.

Eliniän hallinta ja uudet laitokset

Eliniän hallinta ja uudet laitokset

Suomessa on käyviä laitoksia osattu käyttää ja modernisoida tehokkaasti. Lisäksi meillä on myös rakenteilla 2 laitosyksikköä; tämän kaltaiselle osaamiselle on kysyntää.

Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaaminen

Suomessa on tiukat turvallisuusmääräykset, joita noudatetaan tinkimättömästi.

 

SUOMALAISTEN YRITYSTEN KANSAINVÄLINEN MARKKINAPOTENTIAALI

Koko elinkaaren ymmärtävän toimijan näkökulmasta ydinvoima-alan markkinat ovat kansainvälisesti arvioituna valtavat. Ydinjätehuolto on ratkaistava kaikkialla. Lisäksi vanhoja laitoksia puretaan ja uutta ydinvoimaa rakennetaan. Voimakkaimmin rakentamishankkeita on meneillään Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa, mutta hankkeita on myös EU:ssa ja sen lähialueilla: Iso-Britannia, Unkari, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Turkki, Saudi-Arabia, Jordania.

Tämän lisäksi uusia ydinvoimamaita on tulossa jatkuvasti, ja toimiala on hyvin vilkasta, koska kiinnostus ydinvoimaa kohtaan on kasvanut ilmastonmuutoksen voimistumisen myötä. Peräti 45 uutta maata harkitsee ydinvoimaa sähköntuotannossaan. Kolmannes EU-maiden sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Viime vuosina on alettu myös suunnittelemaan pieniä modulaarisia ydinreaktoreita, jotka voisivat toimia sähköntuotannon lisäksi myös teollisuuden prosessi- ja kaukolämmön lähteinä. VTT:n arvion mukaan ”Pieniä SMR-ydinreaktoreita, joiden kokoluokka on muutamista kymmenistä kolmeensataan megawattiin, voidaan soveltaa myös muuhun kuin pelkkään sähköntuotantoon. Suomalaisessa energiajärjestelmässä mahdollisia käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kaukolämmön tuotanto ja suuret teollisuuslaitokset”.

FinNuclear jäsenet voivat lukea maakontaisesti ydinenergia-alan markkinoista FinNuclearin markkinatietokannasta.

Ydinenergia -alan uutiset ovat luettavissa FinNuclearin uutistietokannasta. Uutistietokanta on kaikille avoin.