skip to Main Content

VIENTIMAHDOLLISUUDET

Suomi on tuottanut turvallisesti ja tehokkaasti energiaa ydinvoimalla jo 40 vuotta. Pitkäjänteisen ydinvoimaohjelman aikana Suomeen on kertynyt maailmanlaajuisesti merkittävää toimialan huippuosaamista. Suomessa on kehitetty myös ydinjätteen loppusijoitusratkaisu, mikä on maailmalla uniikkia teknologiaa. Lisäksi Suomi on maailman johtava maa käyvien laitosten tehonkorotuksissa.

Ydinvoima on jatkossakin valittu oleelliseksi perusenergian tuotantomuodoksi Hanhikivi-1 ja Olkiluoto-3 laitosyksiköiden myötä. Laitosyksiköiden elinkaari on noin 100 vuotta ja se kytkee voimayhtiön lisäksi mukaansa satoja muita yrityksiä vuosittain. Elinkaaren eri vaiheet – uudisrakentaminen, käyttö- ja huoltotoiminnot, modernisoinnit, tehonkorotukset, ydinjätehuolto ja loppusijoitus, purkaminen – ovat tarjonneet ja tarjoavat tulevaisuudessakin merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös kotimaisille yrityksille. Suomalaista ydinvoima-alan osaamista onkin mahdollista enenevässä määrin kaupallistaa ja suunnata suunnitelmallisesti paitsi laajalle kirjolle ulkomaisia toimijoita kotimaan hankkeissa, myös ulkomaille.

hanhikivi-1

FinNuclearin harjoittama vienninedistämistoiminta
Vientimarkkinoiden systemaattinen seuranta ja vienninedistämistoimenpiteet ovat kuuluneet FinNuclear ry:n toimintaan alusta alkaen. Yhdistys julkaisee joka toinen kuukausi ydinvoima-alan kansainvälisen seurantaraportin verkostolleen sekä toteuttaa lähes vuosittain markkinakatsauksen maailman hankkeiden tilanteesta.

Tämän lisäksi FinNuclear on yrityslähtöisesti toteuttanut vienninedistämisdelegaatioita ja verkottumismatkoja sekä kansainvälisiä yhteisesiintymisiä jäsenyrityksien kanssa mm. Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Ranskassa, Arabiemiraateissa, Iso-Britanniassa, Puolassa. Kansainvälisiä toimittajatapaamisia on toteutettu Suomessa toistakymmentä. Osa FinNuclearin toimintaa on ollut myös Suomeen suuntautuvien kansainvälisten delegaatioiden isännöinti. FinNuclear Oy toteuttaa yrityksille Suomi-paviljonkeja kansainvälisillä toimialan messuilla ja vientiä edistäviä verkottumistapahtumia.

Lue tulevista vientiä edistävistä tapahtumista ajankohtaista sivulta >>

Ydinvoimateollisuuden vientimahdollisuudet

Kansainvälinen markkinapotentiaali
Koko elinkaaren ymmärtävän toimijan näkökulmasta ydinvoima-alan markkinat ovat kansainvälisesti arvioituna valtavat. Ydinjätehuolto on ratkaistava kaikkialla. Vanhoja laitoksia puretaan. Aivan uutta ydinvoimaa rakennetaan voimakkaimmin Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa, mutta hankkeita on myös EU:ssa ja sen lähialueilla: Iso-Britannia, Unkari, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Turkki, Saudi-Arabia, Jordania.

Tämän lisäksi uusia ydinvoimamaita on tulossa jatkuvasti ja toimiala on hyvin vilkasta, koska kiinnostus ydinvoimaa kohtaan on kasvanut ilmastonmuutoksen voimistumisen myötä. Peräti 45 uutta maata harkitsee ydinvoimaa sähköntuotannossaan. Kolmannes EU-maiden sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Viime vuosina on alettu myös työstää pieniä modulaarisia ydinreaktoreita. Pienet modulaariset reaktorit voisivat toimia sähköntuotannon lisäksi myös teollisuuden prosessilämmön ja kaukolämmön lähteenä. VTT:n arvion mukaan ”Pieniä SMR-ydinreaktoreita, joiden kokoluokka on muutamista kymmenistä kolmeensataan megawattiin, voidaan soveltaa myös muuhun kuin pelkkään sähköntuotantoon. Suomalaisessa energiajärjestelmässä mahdollisia käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kaukolämmön tuotanto ja suuret teollisuuslaitokset”.

Suomalainen erikoisosaaminen
Suomen ydinenergiaosaamisessa on fokusalueita, jotka omaavat tässä hetkessä etumatkaa kansainvälisesti ajatellen:

  • Ydinjätehuolto: ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu toistaiseksi vain Suomessa ja Ruotsissa. Tähän kytkeytyy varsin pitkäjänteisesti tehty t&k -toiminta, jonka tuotoksia voidaan hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla. Myös matala- ja keskiaktiivisten jätteiden varastointiin on Suomessa osaamista.
  • Eliniän hallinta: Suomessa on käyviä laitoksia osattu käyttää ja modernisoida tehokkaasti, meillä on myös rakenteilla 2 laitosyksikköä; tämän kaltaiselle osaamiselle on kysyntää.
  • Turvallisuusosaaminen: Meillä on tiukat ydinturvallisuusmääräykset, joita noudatetaan tinkimättömästi
  • Ydinturvallisuus: tutkimiseen on panostettu vuosikausia, ja tästä on STUK International Oy alkanut rakentaa kaupallista tarjontaa vientiin
  • Luvitus: uusien ydinvoimahankkeiden käynnistämisen prosessi

Näihin teemoihin liittyy paljon kaupallista potentiaalia, mm seuraavat palvelut ja tuotteet:

  • Teknologiaosaaminen, suunnittelu, konsultointi, laadunvarmistus, projektinhallinta
  • Varavoimadieselit, nostolaitteet, moottorit, eristeet, käyttöautomaatio, tarkastukset, suunnittelu, analyysit, simulaatiot sekä kokonainen loppusijoitusluolasto kehitettyine laitteineen

Tutustu FinNuclear ry:n jäsenten osaamiseen >>