skip to Main Content

VIENTIMAHDOLLISUUDET

FinNuclear toimii suomalaisen ydinvoimateollisuudeen kokoavana yhteys organisaationa ja suomalaisen ydinvoimaosaamisen edistämisen koordinaattorina kansainvälisesti.

FinNuclear järjestää delegaatioita, vierailuja, verkostoitumistapahtumia ja Suomi osastoja messuilla. FinNuclearin kautta kansainväliset organisaatiot voivat luoda yhteyksiä laajaan suomalaiseen ydinteollisuuden osaamisverkostoon.

FinNuclearin vienninedistämistoimenpiteet

– Vientimarkkinoiden systemaattinen seuranta
– Kansainvälisen seurantaraportin julkaiseminen verkostolle joka toinen kuukausi ja markkinakatsaus maailman hankkeiden tilanteesta lähes vuosittain
– Vienninedistämisdelegaatioiden, verkottumismatkojen ja vienninedistämisdelegaatioiden toteuttaminen. Kohteina tähän mennessä ovat olleet mm. Venäjä, Kiina, Intia, Ranska, Arabiemiraatit, Iso-Britanniassa ja Puola.
– Suomessa toteutettavat kansainväliset toimittajatapaamiset

Lue tulevista vientiä edistävistä tapahtumista ajankohtaista sivulta >>

Ydinvoimateollisuuden vientimahdollisuudet

Suomalaisten yrityksien kansainvälinen markkinapotentiaali
Koko elinkaaren ymmärtävän toimijan näkökulmasta ydinvoima-alan markkinat ovat kansainvälisesti arvioituna valtavat. Ydinjätehuolto on ratkaistava kaikkialla. Vanhoja laitoksia puretaan. Aivan uutta ydinvoimaa rakennetaan voimakkaimmin Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa, mutta hankkeita on myös EU:ssa ja sen lähialueilla: Iso-Britannia, Unkari, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Turkki, Saudi-Arabia, Jordania.

Tämän lisäksi uusia ydinvoimamaita on tulossa jatkuvasti ja toimiala on hyvin vilkasta, koska kiinnostus ydinvoimaa kohtaan on kasvanut ilmastonmuutoksen voimistumisen myötä. Peräti 45 uutta maata harkitsee ydinvoimaa sähköntuotannossaan. Kolmannes EU-maiden sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Viime vuosina on alettu myös työstää pieniä modulaarisia ydinreaktoreita. Pienet modulaariset reaktorit voisivat toimia sähköntuotannon lisäksi myös teollisuuden prosessilämmön ja kaukolämmön lähteenä. VTT:n arvion mukaan ”Pieniä SMR-ydinreaktoreita, joiden kokoluokka on muutamista kymmenistä kolmeensataan megawattiin, voidaan soveltaa myös muuhun kuin pelkkään sähköntuotantoon. Suomalaisessa energiajärjestelmässä mahdollisia käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kaukolämmön tuotanto ja suuret teollisuuslaitokset”.

Suomalainen erikoisosaaminen
Suomen ydinenergiaosaamisessa on fokusalueita, jotka omaavat tässä hetkessä etumatkaa kansainvälisesti ajatellen:

Ydinjätehuolto: ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu toistaiseksi vain Suomessa ja Ruotsissa. Tähän kytkeytyy varsin pitkäjänteisesti tehty t&k -toiminta, jonka tuotoksia voidaan hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla. Myös matala- ja keskiaktiivisten jätteiden varastointiin on Suomessa osaamistasta
Eliniän hallinta: Suomessa on käyviä laitoksia osattu käyttää ja modernisoida tehokkaasti, meillä on myös rakenteilla 2 laitosyksikköä; tämän kaltaiselle osaamiselle on kysyntää.
Turvallisuusosaaminen: Meillä on tiukat ydinturvallisuusmääräykset, joita noudatetaan tinkimättömästi
Ydinturvallisuus: tutkimiseen on panostettu vuosikausia, ja tästä on STUK International Oy alkanut rakentaa kaupallista tarjontaa vientiin
Luvitus: uusien ydinvoimahankkeiden käynnistämisen prosessi

Näihin teemoihin liittyy paljon kaupallista potentiaalia, mm seuraavat palvelut ja tuotteet:

-Teknologiaosaaminen, suunnittelu, konsultointi, laadunvarmistus, projektinhallinta, nostolaitteet, moottorit, eristeet, käyttöautomaatio, tarkastukset, suunnittelu, analyysit, simulaatiot sekä kokonainen loppusijoitusluolasto kehitettyine laitteineen

Tutustu FinNuclear ry:n jäsenten osaamiseen >>

FinNuclear tekee yhteistyötä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin kanssa suomalaisen ydinvoimateollisuuden vienninedistämisessä