fbpx skip to Main Content

ISO-BRITANNIAN YDINENERGIAHANKKEET

Iso-Britannian ydinenergiahankkeet

Uudet ydinvoimalaitoshankkeet

Iso-Britannia on aikeissa rakentaa 11 uutta ydinvoimalaitosreaktoria viidelle eri laitospaikalle (taulukko 1). Laitospaikkoja ovat EDF Energyn Hinkley Point C ja Sizewell C, Horizon Nuclear Power :n Wylfa Newydd ja Oldbury sekä NuGeneration yhtiön Moorside (kuva 1). Näiden lisäksi General Nuclear System Limited (GNS) on ehdottanut rakennettavaksi kaksi reaktoria Bradwell B laitospaikalle.

UK_planned_proposed_NPP_map

Kuva 1. Uudet ydinvoimalaitospaikat Iso-Britanniassa. Lähde: UK Industry Association

Taulukko 1. Iso-Britanniassa suunnitteilla olevat laitosyksiköt

UK_planned_proposed_NPP

Hinkley Point C ja Sizewell C

EDF Energy rakentaa Iso-Britannian ensimmäisen ydinvoimalaitoksen lähes 20 vuoteen, Hinkley Point C:n Somersetiin. Laitoksen omistaa EDF Energy 66,5%:sti ja China General Nuclear (CGN) 33,5 %:sti ja sen odotetaan otettavan käyttöön vuonna 2025. Hinkley Point C tulee koostumaan kahdesta Framatomen (entinen Areva) EPR reaktorista (European Pressurised Water Reactor). Iso-Britannian ydinturvallisuusvirasto (ONR) on myöntänyt projektille suostumuksensa ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittamisesta. Suostumus koskee betonirakenteiden sijoittamista joihinkin ydinturvallisuuteen liittyviin rakenteisiin, joka ei kuitenkaan koske vielä kaikkia rakennuselementtejä. Lisätietoa projektin verkkosivuilta: www.edfenergy.com/hinkleypointc

EDF Energy on aikeissa rakentaa myös Sizewell C laitospaikalle kaksi EPR reaktoria. Lisätietoa projektista on saatavilla projektin verkkosivuilla: http://sizewell.edfenergyconsultation.info/

Wylfa Newydd ja Oldbury

Hitachi Ltd. ilmoitti tammikuussa 2019 keskeyttävänsä Wylfa Newydd ja Oldbury ydinvoimalaitoshankkeet.

Horizon Nuclear Power oli ehdottanut rakennettavaksi Wylfa Newyddiin kaksi ydinvoimalaitosreaktoria ja Oldbyriin kaksi reaktoria. Horizon Nuclear Power on Hitachi Ltd. :n täysin omistama yhtiö ja reaktoreiden oli määrä olla Hitachin valmistamia ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) laitoksia. Wylfa Newydd :n reaktorit oli tarkoitus rakentaa käytöstäpoistossa olevan Magnox Wylfa Power Station:n viereen. Ennen rakennustöiden aloitusta tarvitaan ABWR:lle GDA, mihin kuluu aikaa muutama vuosi. GDA-prosessi käynnistyi virallisesti huhtikuussa 2013. 

Bradwell B

Bradwell B on Hinkley Point C:n sisarprojekti. CGN ja EDF Energy muodostama yhteisyritys General Nuclear System Limited (GNS) ovat ehdottaneet kehitettäväksi Bradwell B ydinvoimalaitoksen Essexiin. Vuonna 2017 yhteisyritys aloitti yleisen suunnitteluarviointiprosessin, Generic Design Assesment (GDA), UKHPR1000 reaktorille. Yhteisyritys esittää kyseistä reaktorityyppiä Bradwell B:n reaktoriteknologiaksi.

Moorside

Toshiban (60%) ja ENGIEN (40%) omistaman NuGeneration’in suunnitelmissa on rakentaa kolme Westinghousen AP1000 ydinvoimalaitosyksikköä Moorside’n Cumbriaan. Toshiba omistaa Westinghousen. Lisätietoa projektista on saatavilla NuGenerationin verkkosivuilta: https://nugeneration.com/moorside/

 

Laitosten purkaminen

UK’ssa on kokemuksia ydinvoimalaitosten purkamisesta jo pitkältä ajalta. Ensimmäiset 1990-luvun alkupuolella suljetut Magnox-laitosyksiköt Berkeley 1 ja 2 saatettiin vuonna 2010 safestore-tilaan 65 vuodeksi, minkä jälkeen ne puretaan lopullisesti.

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa käytöstä poistettujen ydinvoimalaitosyksiköiden lukumäärä kasvaa 40:een. Magnox- ja AGR-tyyppisten reaktoreiden purkaminen on hankalaa johtuen suuresta määrästä grafiittia reaktorisydämessä. On arvioitu, että purkamiskustannukset tehoyksikköä kohti laskettuna ovat noin viisinkertaiset verrattuna kevytvesireaktoreiden vastaaviin kustannuksiin.

Purkamiskustannusten kattamiseksi kerätään varoja NDA’n hallinnoimaan rahastoon. Lisätietoa purettavista ydinvoimalaitoksista, purkuprojektien sisällöistä ja toteutus- ja aikataulusuunnitelmista löytyy ND:n verkkosisuilta: www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority/about#ndas-estate 

 

Ydinjätehuolto

Iso-Britanniassa on huomattavat määrät radioaktiivisia jätteitä perinteenä ydinenergian sotilaallisista ja rauhanomaisista kehitysohjelmista. Vuoteen 1982 saakka matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitettiin syvälle merenalaisiin paikkoihin.

Matala-aktiiviset jätteet loppusijoitetaan lähellä Sellafield:ä olevalle paikalle (Drigg). Keskiaktiiviset jätteet on varastoituna Sellafield:ssä ja muilla jätteitä tuottavilla laitoksilla. Keskiaktiivisen jätteen keskitetty välivarasto on suunnitteilla Harwell:n.

Käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelystä peräisin oleva korkea-aktiivinen jäte on varastoituna Sellafield’issä. Sizewell B’ssä valmistui kuivavarasto käytetylle polttoaineelle vuonna 2016, jonne sijoitettiin ensimmäisen kerran Sizewell B:n käytettyä polttoainetta vuonna 2017. Kaikkea korkea-aktiivista jätettä aiotaan välivarastoida 50 vuotta ennen loppusijoittamista.

Iso-Britannian ydinvoimateollisuus perusti vuonna 1982 organisaation Nuclear industry Radioactive Waste Executive (NIREX) tutkimaan radioaktiivisten jätteiden geologista loppusijoittamista. Monivaiheisten tutkimusten poliittisten käsittelyjen jälkeen NIREX yhdistettiin vuonna 2007 NDA’han. Vuonna 2008 Iso-Britannian hallitus julkaisi ”white paper”in geologisesta loppusijoituksesta. Siinä pyydettiin myös vapaaehtoisia kuntia ilmoittamaan halukkuutensa ottaa vastaan loppusijoituslaitos alueelleen. NDA:n odotettiin edistyvän paikan valinnassa vuonna 2017, mutta se lykkääntyi useiden vaalien vuoksi. Toistaiseksi sekä loppusijoituspaikka että –tekniikkka ovat auki. Iso-Britanniassa on ehdotettu, että käytetystä polttoaineesta erotetaan plutonium, josta valmistetaan MOX- eli sekaoksidipolttoainetta. Plutoniumia on varastoituna Sellafieldin ydinvoimalaitoksen alueella Cumbriassa. GE-Hitachi ja Candu Energy ovat tehneet ehdotukset reaktoreista, jotka voisivat käyttää MOX polttoainetta.

Markkinanäkymät

Suomen ydinvoimateollisuuden pääsy suoraan Iso-Britannian markkinoille ydinvoimalaitoskomponenttien toimittamisessa on haasteellista johtuen Iso-Britannian oman teollisuuden voimakkaasta panostuksesta. Yhteistyöjärjestelyt Iso-Britannian teollisuuden kanssa tuottaisivat todennäköisesti paremman tuloksen.

On kuitenkin alueita, joilla Suomen tilanne on edistyksellisempi Iso-Britannian tilanteeseen verrattuna. Tällaisia ovat muun muassa:

ydinjätteiden loppusijoitus,
kevytvesireaktoreiden turvallisuustutkimus,
turvallisuusvaatimukset.
Seuraavassa on hahmoteltu joitakin mahdollisia aiheita markkinoitaviksi em. alueilla:

Ydinjätteiden loppusijoitus

Posiva ja sen alihankkijat voisivat markkinoida osaamistaan ja laitteistojaan ydinjätteiden loppusijoitusselvityksiin.

Kevytvesireaktoreiden turvallisuustutkimus

Iso-Britannialla on pitkät perinteet ydinalan tutkimustoiminnassa. Se ei ole kuitenkaan kohdistunut kevytvesireaktoritekniikkaan. Raportissa ”Nuclear Industrial Strategy” esitetään huomattavaa panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suomalainen SAFIR2014-tutkimusohjelma sisältää runsaasti aiheita, joista olisi varmasti hyötyä myös Iso-Britannialle. Tutkimustulosten suora myynti saattaa olla haasteellista. Kuitenkin kannattaisi tutkia yhteistyömahdollisuuksia, joista molemmat osapuolet hyötyisivät.

Turvallisuusvaatimukset

Iso-Britannian turvallisuusvaatimukset ydinvoimalaitoksille ovat hyvin yleisellä tasolla. Viranomaisten suorittama turvallisuusarviointi- ja valvonta on tapahtunut paljolti ”ad hoc”-periaatteella. On kyseenalaista, voidaanko periaatetta noudattaa sellaisenaan myös jatkossa. Uudet YVL-ohjeet muodostanevat tällä hetkellä moderneimman vaatimuskokoelman maailmanlaajuisesti. Sen kauppaaminen ei liene mahdollista. Sen sijaan STUK voisi tarjota aiheeseen liittyvää konsultointia ja koulutusta.

Lähteet:
EDF Energy
Horizon Nuclear Power
NuGeneration
UK Nuclear Decommissioning Authority
UK Nuclear Industry Association
World Nuclear Association
World Nuclear News

UNKARIN YDINENERGIAHANKKEET