fbpx skip to Main Content

HANKETOIMINTA

Toimintaympäristön kehittäminen on FinNuclearin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Toteutamme kehityshankkeita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, edistääksemme ydinvoima-alan kotimaisen osaamisen valmiutta kilpailla alan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista koko ydinlaitoksen elinkaaren ajan. 

PÄÄTTYNEET

FinNuclear ry on käynnistänyt hankkeen, joka liittyy elinkaariosaamisen organisointiin ydinenergia-alalla. Projekti tuo yhteen suomalaista osaamista, lisää kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää innovaatiotoimintaa koko toimialalla. Hanke keskittyy erityisesti eliniänhallintaan, käytöstäpoistoon ja ydinjätehuoltoon. Lisäksi pyritään aktivoimaan suomalaisia yrityksiä mukaan kansainvälisiin fuusioteknologiaan liittyviin projekteihin ns. ILO-toiminnan kautta (Industrial Liaison officer).  Työn konkretisoimiseksi luodaan hankkeen alkuvaiheessa tiekartat eri osa-alueille liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittavat Business Finland, FinNuclear ry ja liikekumppanit (AFRY, AINS, Clenercon, Envirocase, GTK, Konecranes, Plansor, Rockplan, Telatek Service, TVO Nuclear Services ja VTT).

Hankkeen kesto: 01.11.2020 – 31.10.2022

Oulun seudun ydinvoimaklusterin käynnistäminen

FinNuclear ry toteuttaa yhteistyössä BusinessOulun ja Fennovoima Oy:n kanssa hankkeen, jolla käynnistetään tulevan FH1-ydinlaitoksen lähialueella toimiva alueellinen teollisuuden ydinvoimaklusteri. Klusterin fokuksessa on palveluiden tuottaminen ydinlaitokselle sen koko elinkaaren ajan. 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää ydinvoima-­alan toimittajien ja toimittajiksi pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta, tuottaa alan informaatiota sekä parantaa klusterin näkyvyyttä.

Hankkeella halutaan myös kanavoida yrityksiin ymmärrystä, että ydinvoima-­alan (kuten muidenkin turvallisuuskriittisten alojen) toimijoiksi kelpoistuminen edellyttää sitoutumista, proaktiivista ja pitkäjänteistä valmistautumista sekä määrätietoisia kehitystoimenpiteitä oman kyvykkyyden osoittamiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös, että klusterina toimiessaan PK-­yritysten saataville tulee sellaista uutta liiketoimintaa, mikä yksin toimittaessa ei ole mahdollista.

Lisäksi hankkeella pyritään edistämään PK-yritysten kansainvälistymistä ja toimimista ulkomaisten kumppaneiden kanssa.
Hanke saatetaan päätökseen 30.6.2019 mennessä.

Hanketta rahoitetaan EU-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma”.

Ydinenergia-alan vienninedistämisen koordinointi

Hankkeessa perustetaan kansallinen koordinaatiotoiminta ydinenergia-alan vienninedistämiselle. Koordinaatiotoiminnan tehtävänä on olla kansallisena kontaktipisteenä, valmistella, koota ja koordinoida erilaisia delegaatioita ja suomalaisia osallistumisia toimialan tapahtumiin.

Ydinenergia-alan globaalia markkinaseurantaa varten hankkeessa suunnitellaan ja luodaan tietokanta yritysten käyttöön.

Näiden lisäksi toteutetaan iso ydinenergia-alan tapahtuma Suomessa, tavoitteena saada potentiaalisia ostajia tulemaan Suomeen, tutustumaan osaamiseen sekä referenssilaitoksiin täällä. Samalla markkinoidaan koko Suomi –brändiä ja maakuvaa. Tapahtuman päätoteuttajana on yhdistyksen omistama FinNuclear Oy.
Hankkeen kesto: 01.01.2018 – 31.12.2019

Hanketta rahoittaa Business Finland.