skip to Main Content

HANKETOIMINTA

Toimintaympäristön kehittäminen on FinNuclearin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Toteutamme kehityshankkeita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, edistääksemme ydinvoima-alan kotimaisen osaamisen valmiutta kilpailla alan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista koko ydinlaitoksen elinkaaren ajan. 

KÄYNNISSÄ

Oulun seudun ydinvoimaklusterin käynnistäminen

FinNuclear ry toteuttaa yhteistyössä BusinessOulun ja Fennovoima Oy:n kanssa hankkeen, jolla käynnistetään tulevan FH1 ydinlaitoksen lähialueella toimiva alueellinen teollisuuden ydinvoimaklusteri. Klusterin fokuksessa on palveluiden tuottaminen ydinlaitokselle sen koko elinkaaren ajan. 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää ydinvoima-­alan toimittajien ja toimittajiksi pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta, tuottaa alan informaatiota sekä parantaa klusterin näkyvyyttä.

Hankkeella halutaan myös kanavoida yrityksiin ymmärrystä, että ydinvoima-­alan (kuten muidenkin turvallisuuskriittisten alojen) toimijoiksi kelpoistuminen edellyttää sitoutumista, proaktiivista ja pitkäjänteistä valmistautumista sekä määrätietoisia kehitystoimenpiteitä oman kyvykkyyden osoittamiseksi ja että klusterina toimiessaan PK-­yritysten saataville tulee sellaista uutta liiketoimintaa, mikä yksin toimiessaan ei ole mahdollista.

Lisäksi hankkeella pyritään edistämään PK yritysten kansainvälistymistä ja toimimista ulkomaisten kumppaneiden kanssa.
Hanke saatetaan päätökseen 30.6.2019 mennessä.

Hanketta rahoitetaan EU-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma”.
Lisätietoa: 
Rauno Liikamaa, hankkeen projektipäällikkö,