fbpx skip to Main Content

HANKETOIMINTA

Toimintaympäristön kehittäminen on FinNuclearin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Toteutamme kehityshankkeita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, edistääksemme ydinvoima-alan kotimaisen osaamisen valmiutta kilpailla alan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista koko ydinlaitoksen elinkaaren ajan. 

PÄÄTTYNEET

Oulun seudun ydinvoimaklusterin käynnistäminen

FinNuclear ry toteuttaa yhteistyössä BusinessOulun ja Fennovoima Oy:n kanssa hankkeen, jolla käynnistetään tulevan FH1-ydinlaitoksen lähialueella toimiva alueellinen teollisuuden ydinvoimaklusteri. Klusterin fokuksessa on palveluiden tuottaminen ydinlaitokselle sen koko elinkaaren ajan. 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää ydinvoima-­alan toimittajien ja toimittajiksi pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta, tuottaa alan informaatiota sekä parantaa klusterin näkyvyyttä.

Hankkeella halutaan myös kanavoida yrityksiin ymmärrystä, että ydinvoima-­alan (kuten muidenkin turvallisuuskriittisten alojen) toimijoiksi kelpoistuminen edellyttää sitoutumista, proaktiivista ja pitkäjänteistä valmistautumista sekä määrätietoisia kehitystoimenpiteitä oman kyvykkyyden osoittamiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös, että klusterina toimiessaan PK-­yritysten saataville tulee sellaista uutta liiketoimintaa, mikä yksin toimittaessa ei ole mahdollista.

Lisäksi hankkeella pyritään edistämään PK-yritysten kansainvälistymistä ja toimimista ulkomaisten kumppaneiden kanssa.
Hanke saatetaan päätökseen 30.6.2019 mennessä.

Hanketta rahoitetaan EU-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma”.

Ydinenergia-alan vienninedistämisen koordinointi

Hankkeessa perustetaan kansallinen koordinaatiotoiminta ydinenergia-alan vienninedistämiselle. Koordinaatiotoiminnan tehtävänä on olla kansallisena kontaktipisteenä, valmistella, koota ja koordinoida erilaisia delegaatioita ja suomalaisia osallistumisia toimialan tapahtumiin.

Ydinenergia-alan globaalia markkinaseurantaa varten hankkeessa suunnitellaan ja luodaan tietokanta yritysten käyttöön.

Näiden lisäksi toteutetaan iso ydinenergia-alan tapahtuma Suomessa, tavoitteena saada potentiaalisia ostajia tulemaan Suomeen, tutustumaan osaamiseen sekä referenssilaitoksiin täällä. Samalla markkinoidaan koko Suomi –brändiä ja maakuvaa. Tapahtuman päätoteuttajana on yhdistyksen omistama FinNuclear Oy.
Hankkeen kesto: 01.01.2018 – 31.12.2019

Hanketta rahoittaa Business Finland.

Lisätietoa: 
Marjut Vähänen