fbpx skip to Main Content

FINUELS

FINNISH NUCLEAR ENERGY LIFE-CYCLE SERVICES

FINUELS-hanke rakentaa kilpailukykyistä ja kansainvälisesti tunnettua ydinenergia-alan ekosysteemiä, joka tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla tarvittavaa alan erikoisosaamista ja kehittää koko alan innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on myös ekosysteemin systemaattinen laajentaminen ja sen kansainvälisen ulottuvuuden rakentaminen.

Seuraavan kahden vuoden aikana ekosysteemissä kehitetään liiketoimintaa ja alan osaamista kolmen ydinenergia-alan liiketoimintakärjen ympärillä, joita ovat eliniänhallinta, laitosten käytöstäpoisto ja ydinjätehuolto. Lisäksi pyritään aktivoimaan suomalaisia yrityksiä mukaan kansainvälisiin fuusioteknologiaan liittyviin projekteihin ns. ILO-toiminnan kautta (Industrial Liaison officer).  Työn konkretisoimiseksi luodaan hankkeen alkuvaiheessa tiekartat eri osa-alueille liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseksi.

Ekosysteemiä orkestroi ydinvoima-alan yhdistys, FinNuclear ry, fasilitoiden hankkeen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä viestimällä hankkeesta eri sidosryhmille. Yrityskumppaneina hankkeessa ovat  sen perustamisvaiheessa AFRY, AINS,  Astrock, Clenercon, Envirocase, GTK, Konecranes, Plansor, Rockplan,  Telatek Service, TVO Nuclear Service ja  VTT, jotka toimivat myös hankkeen rahoittajina yhdessä Business Finlandin ja FinNuclear ry:n kanssa.

 

Lisätietoja: Megumi Asano-Ulmonen, megumi.asano-ulmonen@finnuclear.fi, puh. 044 710 2061

MIKSI EKOSYSTEEMI TARVITAAN?

Ilmastonmuutoksen torjuminen on nostanut ydinvoiman profiilia maailmalla laajalla rintamalla, ja monet maat suuntaavatkin sähkön- ja lämmöntuotantoaan kohti hiilineutraalimpia vaihtoehtoja. Tästä syystä monissa maissa suunnitellaan tällä hetkellä käyvien laitosten eliniän pidennyksiä ja uusien ydinvoimalaitosten rakentamista sähköntuotantoon.

Myös elinkaaren loppupään toimia, käytöstäpoistoa ja jätehuoltoa, on tehtävä vastuullisesti; moni laitos sekä tutkimusreaktori on tullut tai tulossa käyttöikänsä päähän  ja jo yli sadan ydinvoimalaitosyksikön käyttö lopetettu. Lisäksi ydinvoimahankkeiden etenemisen sekä hyväksyttävyyden takia on tärkeää, että ydinjätehuoltoon liittyvät suunnitelmat tehdään ja toteutetaan.  Myös matala- ja keskiaktiivisten jätteiden huolto on olennainen osa laitoksen käytönaikaista toimintaa. On kuitenkin olemassa vielä monia maita, joissa ydinjätehuollon suunnitelmat on tekemättä ja jätteiden loppusijoittaminen ratkaisematta.

Edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyy laajoja kokonaisuuksia pitkiksi ajoiksi sekä miljardien liiketoimintapotentiaaleja, eli niissä on runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille. Tämä antaa erinomaisen tilaisuuden suomalaisille toimijoille päästä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan, sillä Suomea pidetään kansainvälisesti edelläkävijänä monella edellä mainitulla ydinvoiman käytön osa-alueella: meillä on uusia ydinvoimahankkeita, käynnissä olevien voimalaitosyksiköiden käyttökertoimet ovat erittäin korkeat ja niiden käyttölupia on jatkettu, ja Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoisto-hanke etenee. Ydinvoiman käytön aikana syntyneiden matala- ja keskiaktiivisten jätteiden käsittelyssä on tehty vastuullista työtä, ja Suomi on tällä hetkellä edistynein toimija käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Vaikka suomalaisiin yrityksiin on kasvanut laajasti osaamista vuosikymmenten ydinenergian käytön aikana, on se on kuitenkin tällä hetkellä pirstaloituneena eri yrityksiin. Ekosysteemin muodostamisen myötä tämä osaaminen yhdistetään kokonaisuuksiksi sekä tunnistetaan myös tarvittavia kehityskohteita. Näin päästään tarjoamaan kansainvälisille markkinoille  kilpailukykyisiä ydinenergia-alan palveluita ja tuotteita nyt ja tulevaisuudessa.

 

 

Tutustu ydinenergia-alan ekosysteemeihin

dECOmm is about high market potential, digital solutions and co-innovation activities

Small modular reactors are an emerging market for the nuclear industry offering low-carbon solutions.

Open community for all Finnish players in fusion energy business, technology and science.

Konecranes_logo

Want to see your company logo in this spot? Contact us

Orkestroija

Hanke on saanut Business Finlandilta kasvumoottorirahoitusta osana Smart Energy Finland ohjelmaa. Business Finland logo