fbpx skip to Main Content
Peikko Group, Hinkley Point C projekti.

Peikko Group Oy on johtava elementti- ja paikallavalurakenteisiin tarkoitettujen matalien välipohjarakenteiden ja liitososien sekä tuulienergiaratkaisujen toimittaja. Peikon innovatiiviset ratkaisut tarjoavat nopeampaa, turvallisempaa ja vastuullisempaa suunnittelua ja rakentamista. Peikolla on myyntitoimistoja yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja tuotantoa kahdessatoista maassa ympäri maailmaa. 

Peikko toimii ydinvoima-alan projekteissa sopimusvalmistajana betonivaluun asetettavien teräksisten kiinnitysosien toimittajana. Näistä näkyvimpiä osia ovat lukuisat laitosten seinissä näkyvät kiinnityslevyt, joihin kiinnitetään muun muassa laitoksen putkikannattimet. Kiinnityslevyjen lisäksi Peikko toimittaa erilaisia aukkojen reunavahvistuksia. Voimalaitosprojektien lisäksi Peikko on toimittanut tuotteitaan voimalaitosten käytöstäpoisto projekteihin, radioaktiivisten jätteiden ja käytettyjen ydinpolttoaineiden loppusijoitus projekteihin.

Parhaimmillaan kaikkia hyödyttävä win-win tilanne

Peikko Finland Oy on ollut FinNuclearin aktiivinen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Peikko Groupin ydinvoima-alan projektien liiketoimintajohtaja, Raimo Lehtinen, kertoo ydinalan liiketoimintamahdollisuuksien vauhdittaneen yrityksen liittymistä FinNuclearin jäseneksi. “Liityimme FinNuclearin jäseneksi, koska halusimme verkostoitua ydinenergia-alalla sen tuomien monien liitoimintamahdollisuuksien, kuten silloisen suunnitteilla olevan Englannin Hinkley Pointin projektimme, takia”, Lehtinen kertoo.

“Parhaimmillaan FinNuclearin yhdistyksessä sekä jäsenet, että itse yhdistys hyötyvät toisistaan. Tällöin syntyy kaikille antoisa, niin sanottu, win-win tilanne.”

Raimo Lehtinen
Business Director, Power Plant Projects, Peikko Group Oy

Lehtisen mukaan Peikko näkee FinNuclearin toiminnan positiivisena sekä yhdistyksen jäsenyyden tuomat edut, kuten seminaarit, jäsenkoulutukset sekä jäsenille tarkoitetun ydinalan uutistietokannan, yritykselle hyödyllisenä. “Parhaimmillaan FinNuclearin yhdistyksessä sekä jäsenet, että itse yhdistys hyötyvät toisistaan. Tuolloin syntyy kaikille antoisa, niin sanottu, win-win tilanne”, Lehtinen tiivistää. 

Suomen hyvä maine ydinvoima-alalla auttaa kansainvälistymään

Suurimmat yksittäiset ydinvoima-alan projektit Peikolle ovat olleet OL3 projekti Suomessa ja paraikaa rakennusvaiheessa oleva Hinkley Point C projekti (HPC) Englannissa. Vuonna 2021 HPC projektin pääurakoitsija BYLOR JV palkitsi Peikko Groupin parhaana toimittajana

projektille toimittavan 450 yrityksen joukosta. Lehtisen mukaan Peikko kokee FinNuclearin toiminnan tukevan yrityksen kansainvälisiä hankkeita. “Esimerkiksi kansainvälisten tapahtumien, kuten World Nuclear Exhbitionin, yhteisosastot ovat olleet hyödyllinen ja edullisempi tapa osallistua isoihin tapahtumiin”, Lehtinen kertoo. “Myös laitosvierailuilla on ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan erityisesti Euroopan ulkopuolisten maiden toimintatapoihin tuottaa ydinvoimalaitoksia.” 

Lehtisen mukaan FinNuclearin jäsenenä yritys hyötyy myös sen tuomasta positiivisesta maineesta, joka hänen mukaansa Suomen ydinvoima-alalla vallitsee. “Suomi on ydinvoiman edelläkävijä, minkä ansiosta Suomella on hyvä maine ydinvoima-alalla ihan maailmanlaajuisesti”, Lehtinen kertoo. “FinNuclearin yhdistyksen jäsenenä yritys saa osansa Suomen ydinvoima-alan hyvää mainetta, on ikään kuin hyvän maineen sateenvarjon alla”. 

Ydinvoima-ala vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä

Lehtinen korostaa verkostoitumisen tärkeyttä pitkäjänteistä yhteistyötä vaativalla alalla. “Ydinvoima-alan hankkeet kestävät useita vuosia, mikä vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä”, Lehtinen toteaa. “FinNuclear auttaa hankkimaan ja ylläpitämään vuosia kestäviä yhteistyösuhteita sekä antaa tukea yritykselle asioissa, joita se ei vielä ehkä alkuvaiheessa edes tiedosta.” 

Lehtinen muistuttaa, että vaikka kokisikin oman yrityksen toiminnan poikkeavan muiden FinNuclearin jäsenyritysten toiminnasta, syntyy verkostoitumistilaisuuksissa aina hyviä keskusteluja ja sitä kautta saa luotua yritykselle tärkeitä kontakteja. ”Jos ja kun aikoo toimijaksi ydinvoimalaitosten kaltaisiin vaativiin teollisuusprojekteihin, on tärkeää verkostoitua”, Lehtinen toteaa.

“FinNuclearin yhdistyksen jäsenenä yritys saa osansa Suomen ydinvoima-alan hyvää mainetta, on ikään kuin hyvän maineen sateenvarjon alla.” 

Raimo Lehtinen
Business Director, Power Plant Projects, Peikko Group Oy