fbpx skip to Main Content

YDINVOIMA-ALALLE TOIMITTAJAKSI

Ydinvoima-alassa on iso markkinapotentiaali. Maailmalla on käyviä laitoksia yli 430 yksikköä. Näihin yksiköihin liittyy turvallisuusparannuksia Fukushiman seurauksena, eliniän pidennyksiä ja tehonkorotuksia useissa maissa sähköntarpeen jatkuvasti lisääntyessä. Uusia ydinvoimalaitoksia on maailmalla rakenteilla yli 60. Ydinvoiman käyttöä suunnittelevia tai rakentavia aivan uusia maita on kymmeniä.

Kaikkia maailmalla käynnissä ja suunniteilla olevia laitoksia koskee ydinpolttoaineen loppusijoitus, jonka liiketoimintapotentiaali on arviolta 400 Mrd€. Nykyisistä laitoksista 200 vanhenevat vuoteen 2040 mennessä. Ydinvoimalaitosyksiköiden purkamisen kustannusarvio on 150 Mrd€.

Esimerkkejä ydinvoimalaitosprojekteista

Eurooppa

Puola

Puolan vuonna 2014 hyväksytyn ydinvoimaohjelman mukaan maahan tullaan rakentamaan kaksi ydinvoimalaitosta, jotka rakentaa ja operoi PGE EJ1. PGE EJ1 on valtion omistaman energiayhtiön Polska Grupa Energetycznan tytäryhtiö. Ensimmäisen laitoksen osalta on meneillään lokalisaatio- ja ympäristöselvitys, jonka on määrä valmistua vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Johtuen muun muassa maantieteellisestä sijainnista ovat suomalaisten mahdollisuudet osallistua Puolan ydinvoimalaitoshankkeen toteutukseen hyvät. Myös ydinjätehuollon strategioitten luomisessa ja käytännön toteutuksessa olisi suomalaisella osaamisella ja kokemuksella käyttöä.

Romania

Vuonna 2002 aloitettiin selvitykset Romanian keskeneräisien laitosyksiköiden Cernavoda 3 (rakennustöiden valmiusaste 51 %) ja 4 (valmiusaste 30 %) rakentamisen jatkamisesta. Vuonna 2016 the Romanian hallitus antoi tukensa kiinalaisen China General Nuclear (CGN) vetämälle yhteisyritykselle tukensa jatkaa laitoksen rakentamista. CGN omistaa suurimman osan yhteisyrityksestä.

Suomalaisten pääsymahdollisuudet Romanian laitosten modernisointeihin ja uusien laitosten rakentamiseen ovat rajalliset johtuen tekniikan erilaisuudesta ja maan oman teollisuuden valmiuksista. Sen sijaan käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseen liittyvissä selvityksissä ja tutkimuksissa suomalaisella osaamisella ja kokemuksella olisi varmasti käyttöä.