fbpx skip to Main Content

Pienet modulaariset reaktorit tuovat tullessaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kirjoittanut: Jekaterina Lavonen 26.3.2020

Pieni modulaarinen reaktori (Small Modular Reactor, SMR) saattaa olla yksi ydinenergian tulevista ratkaisuista. Niiden turvajärjestelmät perustuvat painovoimaan ja luonnonkiertoon ja ovat siitä syystä turvallisia sijoitettavaksi lähelle kaupunkeja tai teollisuusalueita.

Parhaimmillaan SMR:ille esitetyt kokonaismarkkinat vuoteen 2035 mennessä voivat olla lähes 600 miljardia euroa. Pienten modulaaristen reaktoreiden valmistus tarjoaa runsaasti liiketoimintaa muun muassa rakennusyrityksille, suunnittelu- ja insinööripalveluita tarjoaville yrityksille ja konsulteille.

Liiketoimintamahdollisuudet – pieni modulaarinen reaktori

Erilaiset suunnittelu-, arkkitehtuuri- ja insinööripalvelut yhdessä lisensointikustannusten kanssa muodostavat noin viiden prosentin osuuden ydinvoimalan kustannuksista. Projektihallinnan, hankintatoimen ja rakennustyön johtamisen arvioidaan muodostavan seitsemän prosentin osuuden ydinvoimalan rakentamisesta. Erilaisille konsultti-, työnjohto-ja insinööripalveluille on siis näin ollen tarjolla reilun 10 %:n siivu yksittäisen ydinvoimalan hinnasta. 

Ydinvoimalaitos tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia rakennusalan toimijoille. Arvioiden mukaan paikan päällä tehtävä työ ja rakennustarvikkeet muodostavat noin 37 % osuuden ydinvoimalan kustannuksista. Ydinvoimalaitosalueen maanmuokkaus- ja valmistelutyöt kattavat arvioiden mukaan lähes 20 % kokonaiskustannuksista. Lisäksi “rakennus- ja asennustyön” osuus kokonaiskustannuksista on noin 61 %. Vaikka tämä luku sisältää konepajateollisuuden osaamiseen sisältyviä osia ydinhöyryntuottojärjestelmän, turbiinin ja muiden vastaavien osien muodossa, rakennusyhtiöille on tarjolla runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia näissäkin osissa laitosta. Erityisesti voimalaitoksen muut osat sisältävät paljon rutiininomaista rakennustyötä, joka vastaa hyvin pitkälle muiden teollisuuslaitosten rakentamista hallien, sosiaalitilojen ja toimistojen muodossa.

 

pieni modulaarinen reaktori

Suomi tuottamassa pieniä modulaarisia reaktoreita

Suomessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto on esitellyt FinReactor-konseptia, joka olisi hyvin pienikokoinen pieni modulaarinen ydinreaktori, eli niin sanottu mikroreaktori. Sitä voitaisiin käyttää kaukolämmön tuotannossa ja tällä tavoin pienentää Suomen hiilidioksidipäästöjä. Lappeenrannassa on valmistunut koelaitteisto, jolla voidaan testata eri SMR-mallien järjestelmiä. Energiateollisuudessa selvitetään jo pienten modulaaristen reaktoreiden kilpailukykyä kaukolämmöntuotannossa. 

FinNuclear on laatinut raportin, josta voit lukea esimerkiksi pienten modulaaristen reaktoreiden markkinanäkymiä ja esimerkkejä maailmalta. Raportista selviää, mitä pienet modulaariset reaktorit tarkkaanottaen ovat.

 

 

Mikä SMR ja kaukolämpöreaktori? Esimerkkejä maailmalta? Entä markkinanäkymiä?

 

FinNuclear organisoi yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa pienydinvoimaloihin liittyvän seminaarin vuoden 2019 loppupuolella. Tilaisuuden esitykset ovat katsottavissa täältä.