fbpx skip to Main Content

AFRY on johtava suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla toimivien asiakkaidensa kanssa. AFRY syntyi vuonna 2019, kun ÅF ja Pöyry yhdistyivät. Molemmilla yrityksillä on pitkä historia, sillä ÅF perustettiin vuonna 1895 ja Pöyry vuonna 1958. Yhdistymisen myötä yhtiöstä on tullut Pohjoismaiden suurin suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, jolla on noin 1,88 miljardin euron vuotuinen liikevaihto ja maailmanlaajuisesti 19 000 työntekijää 40 eri maassa. AFRY yhdistää ÅF:n ja Pöyryn vahvuudet ja keskittyy vahvasti kestäviin ratkaisuihin. Yhtiön viidestä divisioonasta neljä toimii Suomessa: Prosessiteollisuus, Energia, Infra ja Liikkeenjohdon konsultointi.

“Oman kokemukseni kautta FinNuclear on kehittänyt toimintaansa ja tullut aktiivisemmaksi erityisesti viime vuosien aikana. Yhdistyksen aktiivisuus mielestäni näkyy ajan hermoilla olemisena esimerkiksi SMR:iin liittyen” 

Jari Kuikka
Ydinvoimaliiketoiminnan johtaja, AFRY

Ennen AFRY:n syntyä FinNuclear ry:n jäsenenä oli Pöyry, joka oli yksi yhdistyksen perustajajäsenistä vuonna 2011. ÅF:n puolelta tullut AFRY:n ydinvoimaliiketoiminnan johtaja Jari Kuikka kertoo, että yksi merkittävä syy aikoinaan yhdistykseen liittymiseen on ollut näkyvyys FinNuclearin ja kansainvälisessä jakelussa olevan FinNuclear Directoryn kautta. Hänen mukaansa Suomella ja FinNuclearilla on positiivinen maine, mistä myös sen jäsenet hyötyvät. Näiden lisäksi Kuikka kertoo AFRY:n pysyneen FinNuclear ry:n jäsenenä sen merkittävän jäsenkannan ja yhdistyksen aktiivisen toiminnan ansiosta. “Oman kokemukseni kautta FinNuclear on kehittänyt toimintaansa ja tullut aktiivisemmaksi erityisesti viime vuosien aikana. Yhdistyksen aktiivisuus mielestäni näkyy ajan hermoilla olemisena esimerkiksi SMR:iin liittyen”, Kuikka tarkentaa. Lisäksi Kuikka mainitsee yhdistyksen aktiivisuudesta yhteistyön EcoSMR:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, mistä jälkimmäiseen myös hän itse on päässyt mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan FinNuclearin edustajana. AFRY on yksi EcoSMR:n ja myöhemmin EcoSMR-Hub:n perustajajäsenistä.

Yhdistyksen jäsenyydestä AFRY:lla on ollut vuosien saatossa monia positiivisia kokemuksia. Kuikka kertoo esimerkkinä FinNuclear ry:n järjestämät tapahtumat, jotka hänen mukaansa niin isot kuin pienetkin toimijat alalla ovat ottaneet hyvin vastaan. Hän mainitsee erityisen positiivisena kokemuksena Nordic Nuclear Forum (NNF) tapahtuman, minkä hän kokee tärkeäksi näkyvyyden ja uusien kontaktien kannalta. “NNF on siinä mielessä verkostoitumisen kannalta hyödyllinen, että siellä näkee niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin kontakteja”, Kuikka kertoo. “NNF tapahtumista olemme jokaisesta saaneet uusia kontakteja ja jotkut niistä johtaneet myös toimeksiantoihin.”

Muista mieleenpainuvimmista kokemuksista Kuikka mainitsee vuoden 2023 helmikuussa Tukholmassa järjestetyn ”Advancing the Nordic Nuclear Supply chain” tapahtuman, jonka järjestelyissä myös FinNuclearilla oli iso rooli. Tapahtumassa Kuikan sanojen mukaan tunnusteltiin Suomen ja Ruotsin yhteistyön mahdollisuuksia ydinvoima-alalla. “Tuo tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, että FinNuclear voi lähteä rajojen ulkopuolellekin järjestämään muun muassa tällaisia tapahtumia”, Kuikka toteaa. “Toki FinNuclear on ollut mukana ulkomailla ihan maailmanluokan konferensseissa ja Suomi Paviljongeissa, mutta tämä oli fokusoitunut ja lähellä.”

FinNuclear ry:n hallituksessa istuva Kuikka kokee hallitustyöskentelyn hyvänä mahdollisuutena vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. “Itselle on tullut todella positiivinen kuva hallitustyöskentelystä aktiivisten hallitusjäsenten kanssa. Hallituksessa käydään hyvää keskustelua ja on siellä havaittavissa niin sanotusti positiivista pöhinää”, Kuikka kertoo. Tulevaisuuden kannalta hän näkee FinNuclear ry:n toiminnan positiivisena: “Mielenkiinnolla odotamme mitä uusia tuulia ja mahdollisuuksien niin jäsenille ja yhdistykselle syntyy uuden toiminnanjohtajan kansainvälisten kontaktien ja kokemuksen avulla”. Kuikka haluaa myös kannustaa vasta yhdistyksen jäsenyyttä harkitsevia yrityksiä rohkeasti mukaan kasvavaan ja myös uudistuvaan yhdistykseen verkostoitumaan, vaikuttamaan ja hyötymään jäsenyyden tuomista eduista.

“Mielenkiinnolla odotamme mitä uusia tuulia ja mahdollisuuksien niin jäsenille ja yhdistykselle syntyy uuden toiminnanjohtajan kansainvälisten kontaktien ja kokemuksen avulla.”

Jari Kuikka
Ydinvoimaliiketoiminnan johtaja, AFRY