fbpx skip to Main Content

”FinNuclearin tapahtumien kautta on tullut useita asiakaskontakteja, jotka ovat johtaneet kauppoihin”

”Tapahtumissa pääsee luomaan hyviä kontakteja ydinenergia-alalle. Tapahtumista olemme saaneet sellaisia kontakteja, joita olemme toivoneet, mutta jotka eivät omassa arjessa ole olleet ulottuvilla. FinNuclearin organisoimissa tapahtumissa verkostoitumismahdollisuus näiden henkilöiden kanssa tarjotaan tarjottimella ja lähestyminen on helppoa.

Tapahtumista on tullut kontakteja, jotka ovat johtaneet toivottuihin yhteistöihin.”

”FinNuclearin järjestämien tapahtumien kautta on tullut liiketoimintaa. Erityisesti yksi liidi johti hyvin mittavaan projektiin.”

“Olemme saaneet jäsenyyden kautta uusia asiakaskontakteja, tukea vientimarkkinointiin, mielenkiintoisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia ja näkyvyyttä suomalaisen ydinvoimateollisuuden parissa.”

“FinNuclear on saanut näkyvyyttä ja tunnettavuutta kotimaan lisäksi ulkomailla ja ulkomaisten toimijoiden piirissä. Tätä kautta meidän on ollut helppo lähestyä potentiaalisia ulkomaalaisia partnereita. FinNuclear tarjoaa jäsenilleen hyvän markkinointikanavan ja yhteistyökumppaneita omasta verkostostaan. Pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus yhdistää voimansa FinNuclearin jäsenyritysten kanssa.”

”Yhtiömme on luonut merkittävästi uusia ydinenergia-alan asiakas – ja yhteistyökontakteja yhdistyksen organisoimissa tapahtumissa ja yhdistyksen toteuttaman markkinoinnin kautta. Yhtiömme liiketoiminnalle arvokkaita ovat myös yhteydet yhdistyksen muiden jäsenten kanssa. Nämä yhteydet mahdollistavat sellaisen yhteistyön ja tiedonvaihdon, joka ilman yhdistystä ei ole mahdollista. Yhtiömme on myös alusta asti kokenut tärkeänä omien alihankkijoidensa mukanaolon yhdistyksessä. Nähdessämme yrityksen olevan yhdistyksen jäsen voimme luottaa, että yritys on alalla tosissaan ja ottaa vastuuta omista toimistaan.”