skip to Main Content

Tunnetko jo uuden kansainvälisen ydinenergia-alan laadunhallintastandardin?

Koulutus | ISO 19443:2018 Erityisvaatimukset standardin ISO 9001:2015 soveltamiselle ydinenergia-alan toimijoille

Aika: 16.4.2020
Paikka: TBC, pääkaupunkiseutu

FinNuclear järjestää 16.4.2020 pääkaupunkiseudulla koulutuksen ISO 19443 standardista – johdanto ydinenergia-alan vaatimuksiin. Koulutus tarjoaa tiiviin tietopaketin ydinalan erityispiirteistä ja -vaatimuksista, joiden tuntemus on eduksi alan osaajille, johtajille ja asiantuntijoille toimenkuvasta riippumatta. Osallistuja saa ensikäden tietoa kansainvälisestä alan standardista ottaen huomioon suomalaisia näkökulmia. Kuulemme myös viranomaisen näkemyksiä toimittajien laadunhallintajärjestelmästä ja kokemuksia toimittaja-auditoinneista. Koulutus sopii ydinenergia-alan kokeneiden sekä kokemattomien yritysten ylimmälle johdolle, keskijohdolle, laatupäälliköille yms.

Pääkouluttajana toimii Markku Pitko Qualifinn Oy:sta, on vuosikymmenten kokemus projektinhallinnan ja laadunhallinnan parista.

Ohjelma

ISO19443 ydinenergia-alan laadunhallinta (esite, pdf) 

 

Ilmoittautuminen

Alla olevan lomakkeen kautta tai tästä linkistä

 

Suomalaisen näkökulmasta tämä kansainvälinen standardi on jo huomioitu selkeästi: 

“Turvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita tai niihin liittyviä palveluita toimittavilla toimittajilla on oltava hyväksytysti sertifioitu (esimerkiksi ISO 9001 tai ISO 19443) tai asiantuntevan kolmannen osapuolen riippumattomasti arvioima johtamisjärjestelmä…” 

– Ote Suomen viranomaisvaatimuksesta YVL A.3 629

Sertifioinnin kynnys on monesti korkea, mutta mikään ei estä yritystä toimimaan standardin mukaisesti taikka osittain. ISO 19443 sisältää paljon hyödyllistä tietoa alalla toimimisen edellytyksistä. Suosittelemme tätä koulutusta kaikille alan toimijoille!

ISO 19443:2018 standardi on saatavilla SFS:n verkkokaupasta: https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/1/677034.html.stx