fbpx skip to Main Content

Webinaari – Hanhikivi

Hanhikivi 1 hankkeessa edetään määrätietoisesti eteenpäin

Kirjoittanut: Jekaterina Lavonen 15.6.2020

Hanhikivi 1 hankkeen valmisteluissa ollaan menossa määrätietoisesti eteenpäin. Fennovoima on vuonna 2019 ottanut ohjaavamman roolin hankkeen toteuttamisesta ja yhtiö korostaa nyt enemmän vastuutaan luvanhaltijana, vaikka venäläisen laitostoimittajan kanssa on hankkeesta niin sanottu “avaimet käteen” toimitussopimus. Avaimet käteen -toimituksessa laitostoimittaja vastaa koko laitoksen toimittamisesta, sen suorituskyvystä ja luvitettavuudesta. Mallia noudatetaan yleisesti silloin, kun kyseessä on ensimmäinen ydinvoimalaitos kyseisessä maassa tai aivan uudentyyppinen laitos. Luvanhaltijana Fennovoima on vastuussa hankkeesta ja yhtiö on se taho, jolle rakentamislupa lopulta Suomen viranomaisen arvion jälkeen myönnetään. 

Vuonna 2019 Fennovoima “uudelleen ohjelmoi” hankkeen sisältöä, jotta hanke voidaan toteuttaa laadukkaasti, hyvin suunnitellusti ja aikataulun mukaan. Fennovoima on muodostanut kokonaiskuvan jokaisesta laitoksen osa-alueesta, jotta Fennovoima yhdessä laitostoimittajan kanssa voi helpommin hahmottaa, mikä osa-alue vaatii vielä huomiota. Yhtiö pyrkii nyt toimiviin ratkaisuihin yhdessä viranomaisen ja laitostoimittajan kanssa perustuen ennakoivaan keskusteluun. Uudelleen ohjelmoinnin myötä Fennovoima on varmistanut, että rakentamislupa hankkeelle myönnetään vuoden 2021 lopussa, jonka jälkeen massiivisen voimalan rakentaminen voi alkaa.

Webinaaritallenteesta selviää tarkemmin miten Fennovoima tällä hetkellä vie hanketta eteenpäin ja mitä hankkeessa on viime aikoina tapahtunut.

Puhujana webinaarissa on Fennovoimassa vt. toimitusjohtajana toiminut operativiinen johtaja Timo Okkonen.