fbpx skip to Main Content

Aktiivinen ja eteenpäin suuntautunut ongelmanratkaisija
Ramirent on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa toimiva Loxam- konserniin kuuluva yhtiö. Suomessa Ramirent on suurin ja kattavin rakennuskonevuokraamo, yli 60 vuokraamon verkostollaan. Ramirentin asiakaskuntaan kuuluu rakennusalan lisäksi asennusliikkeitä, teollisuuslaitoksia, telakoita, kuntien ja valtion toimijoita, tapahtumajärjestäjiä sekä yksityisiä kotitalouksia. Ramirent on aktiivinen ja eteenpäin suuntautunut yritys, joka tarjoaa asiakkaidensa haasteisiin ja tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut. 

Ramirent on ollut FinNuclearin jäsenenä vuodesta 2011 lähtien. Sekä FinNuclear ry:n että oy:n hallituksessa istuva, Ramirentin Senior Advisor, Mika Eskola, kertoo Ramirentin lähteneen heti innokkaasti mukaan FinNucleariin perustamiseen. “Saimme kutsun FinNuclearin perustamiskokoukseen, johon sitten lähdin Ramirentin edustajana. Olimme olleet erilaisissa ydinvoima-alan hankkeissa mukana jo ennen FinNuclearia, joten halusimme ehdottomasti lähteä mukaan yhdistyksen perustamiseen.” Eskola kertoo. 

Eskola korostaa yhdistyksessä mukana olemisessa yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. “Mikäli Suomessa halutaan pitää ydinalan osaamisesta kiinni, niin silloin yhteistoiminta ja FinNuclear on ainoa oikea tie sen varmistamiseksi. Yhdessä me olemme vahvempia”, Eskola toteaa.

“Mikäli Suomessa halutaan pitää ydinalan osaamisesta kiinni,
niin silloin yhteistoiminta ja FinNuclear on ainoa oikea tie sen varmistamiseksi.
Yhdessä me olemme vahvempia”

Mika Eskola
Senior Advisor, Ramirent

Kontakteja ja koulutuksia korkeisiin vaatimuksiin

FinNuclearin järjestämissä tapahtumissa luoduista kontakteista on ollut paljon hyötyä Ramirentille. “FinNuclearin kautta olemme päässeet osallistumaan moniin laadukkaisiin tapahtumiin, jotka ovat tuoneet päivittäisiä toimintoja hyödyttäviä kontakteja. Näiden kontaktien avulla olemme saaneet myös paljon tarjouspyyntöjä”, Eskola kertoo. “Kun on yhteinen motiivi toimintaan, niin on mahdollisuus tavata sellaisiakin yrityksiä, joita ei muuten ehkä tapaisi.” 

Eskolan mukaan FinNuclearin jäsenyydessä erityisesti eri ydinvoimalaitosten järjestämät toimittajapäivät ja laitosvierailut kotimaassa, sekä ulkomailla ovat olleet positiivisia ja hyödyllisiä kokemuksia Ramirentille. Tapahtumat ja vierailut ovat laajentaneet Ramirentin verkostoa myös kansainvälisesti. “Tapahtumissa oppii tuntemaan suomalaisia yrityksiä paremmin, mutta myös luomaan yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin”, Eskola tarkentaa.

FinNuclearin järjestämät jäsenkokoukset sekä koulutukset ovat Eskolan mielestä positiivista ja hyödyllistä toimintaa. “Vaatimukset ydinvoima-alalla ovat nykypäivänä hyvin korkealla, joten valmistautuminen on erityisen tärkeää. Tämän takia FinNuclearin järjestämät turvallisuus ja laadunvalvonta koulutukset ovat olleet todella hyödyllisiä”, Eskola kertoo.

Aika verkostoitua!
FinNuclearin jäsenyyden avulla Ramirent on päässyt tekemään paljon yhteistyötä eri voimalaitosten kanssa vuosien saatossa. “Olkiluoto 3:ssa teimme rakentamisen aikana valtavasti töitä laidasta laitaan. Teimme muun muassa erilaisia telinetöitä, sääsuojausta sekä toimitimme paljon erilaisia koneita ja laitteita laitokselle”, Eskola kertoo. “Myös monissa muissa laitoksissa olemme tällä hetkellä huoltotöissä
mukana.”

Eskolan mukaan ydinvoimaloissa tarvitaan ammattilaisia laajasti eri aloilta. “Sekä uusiin hankkeisiin, että jo toimiviin laitoksiin tarvitaan hyvin monenlaista osaamista. Esimerkiksi rakentamisen lisäksi vaaditaan kunnossapitoa ja huoltotoimintaa. Kaikille teollisuuden huollosta kiinnostuneille riittää siis töitä”, Eskola kertoo. “Mikäli tulevaisuuden hankkeisiin mielii päästä mukaan, on nyt hyvä aika alkaa verkostoitua.”

“Mikäli tulevaisuuden hankkeisiin mielii päästä mukaan, on nyt hyvä aika alkaa
verkostoitua.”

Mika Eskola
Senior Advisor, Ramirent