fbpx skip to Main Content

Platom on riippumaton, kokenut ja kansainvälinen ydinvoima-alan eritysasiantuntijoiden ketterä tiimi, joka toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, luvanhaltijoiden ja toimittajien kanssa. Platom tarjoaa ydinvoima-alan erityisosaamista asiantuntijatehtävissä laajalla osaamisella ja yli 20 vuoden kokemuksella. Yritys auttaa asiakkaitaan hallitsemaan ydinvoima-alan haastavimpia kokonaisuuksia muun muassa luvitusten ja projektienhallinnan, ydinlaitosten turvallisuuden, käytettävyyden ja tekniikan sekä laite- ja järjestelmätoimitusten palvelualueilla.  

FinNuclearin hallituksessa istuvan Platomin liiketoimintajohtajan, Kirsi Hassisen, mukaan yhteisen ydinvoima-alan eteen toimiminen, vaikuttaminen ja verkostoituminen saivat Platomin liittymään FinNuclearin jäseneksi vuonna 2014. “FinNuclearin kautta saamme tärkeää tietoa ja pääsemme osallistumaan edullisemmin erilaisiin tapahtumiin”, Hassinen kertoo. “Meille Platomilla on myös tärkeää päästä mukaan vaikuttamaan ydinvoima-alan kehittymiseen. FinNuclear on mahdollistanut tämän muun muassa kutsumalla Platomin edustajan osallistumaan yhteistyötapaamisiin Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.”

“FinNuclear on meidän kaikkien yhteinen organisaatio ja yhdistys, joka yhdistää suomalaisen ydinvoimaperheen.”

Kirsi Hassinen
Business Director, Platom

Aktiivinen ja osallistuva toimija
Hassinen kokee, että itse osallistumalla ja tekemällä jäsenyydestä saa parhaat hyödyt irti. Hänen mukaansa Platomin esillä oleminen, esimerkiksi FinNuclearin yhteisnäyttely osastoilla eri tapahtumissa, on koettu tärkeäksi ja hyödylliseksi. “Platom ei halua olla passiivinen FinNuclearin jäsen vaan aktiivinen toimija, yhdessä muiden jäsenten kanssa”, Hassinen kuvailee. “Meille tärkeitä ovat olleet FinNuclearin järjestämät Business Dayt, joissa olemme myös itse päässeet esittämään. Tapahtumat ovat poikineet paljon kontakteja, tarjouspyyntöjä ja ihan tilauksiakin.”

Hassisen mukaan FinNuclear edistää jäsenyritysten vaikuttamismahdollisuuksia ydinvoima-alalla, mihin liittyen myös Platomin paras muisto jäsenyydestä tähän mennessä liittyy. “Yksi tärkeimmistä muistoista FinNuclearin jäsenyydestä tähän mennessä on ollut TEM:n järjestämä ydinvoimalainsäädännön kehittämistilaisuus, johon Platom pääsi osallistumaan FinNuclearin kautta”, Hassinen muistelee. “Silloinen FinNuclearin toiminnanjohtaja otti meihin yhteyttä ja yhdessä jäsenistön kanssa keräsimme tarvittavan materiaalin tilaisuuteen. Tilaisuudessa oli hienoa koko alan yhteiseen tekemiseen ja vaatimuksiin vaikuttaminen sekä suoran yhteyden luominen Työ- ja elinkeinoministeriöön.”

Kaikkien yhteinen organisaatio
Hassisen mukaan FinNuclearin kautta kaiken kokoisilla organisaatioilla on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä Suomessa, että ulkomailla. “Uudelle, ydinvoima-alalle tulevalle yritykselle FinNuclear on hyvä paikka verkostoitua ja löytää alalla olevia yrityksiä sekä asiantuntijoita. Myös jo alalla pitkään olevalle yritykselle yhteiset tapahtumat, foorumit ja markkinointikanavat ovat hyödyllisiä”, Hassinen kuvailee. “FinNuclear on meidän kaikkien yhteinen organisaatio ja yhdistys, joka yhdistää suomalaisen ydinvoimaperheen, kiitos yhdistykselle hyvästä työstä.”

Lähitulevaisuudessa ydinvoima-alalla verkostoitumiselle ja ulkomaan markkinoille pyrkimiselle on Hassisen mukaan tarvetta. “Esimerkiksi Ruotsissa, Puolassa ja Virossa on markkinamahdollisuuksia tarjolla uusien ydinvoima projektien kautta”, Hassinen toteaa. “Nyt(kin) on se hetki, kun suomalaista ydinvoima-alan osaamista tulee viedä maailmalle.”

Hassinen näkee tulevaisuudessa FinNuclearilla yhdessä sen jäsenyritysten kanssa roolin myös ydinvoiman lainsäädännön kehittämisessä. Hänen mukaansa olisi tärkeää kerätä kokemusta aiheesta jäsenyrityksiltä, jotta yritykset pääsisivät itse vaikuttamaan kehitystyöhön. “Meissä jäsenorganisaatioissa on se osaaminen ja kokemus, yhdessä me osataan!”, Hassinen tiivistää.

“Meissä jäsenorganisaatioissa on se osaaminen ja kokemus, yhdessä me osataan!”

Kirsi Hassinen
Business Director, Platom