fbpx skip to Main Content

Qualifinn Oy

Qualifinn Oy – kokenut asiantuntijaorganisaatio vaativiin projekteihin

Qualifinn Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka palvelee asiakkaitaan projektinhallinnan, laadunhallinnan ja riskienhallinnan alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Eurooppaan rakenteilla oleva fuusiolaitos ITER tarjoaa edelleen mahdollisuuksia teollisuudelle. Qualifinn Oy on ollut mukana tässä projektissa jo aiemmin niin, että autoimme jo vuonna 2012 erästä suomalaista yritystä pätevöitymään ITER-projektin toimittajaksi ja saamaan kaupan ITERin eurooppalaisen osapuolen eli F4E:n kanssa tietyn merkittävän ITERin komponentin prototyypin valmistamisesta Suomessa. Olimme mukana tämän yrityksen konsulttina myös valmistusvaiheessa vuoden 2016 alkupuoliskolle asti.

Meneillään olevassa ITERin asennusvaiheessa tarvitaan varsinaisten komponenttien lisäksi erilaisia ”työkaluja”, joista niistäkin saattaa avautua sopivia alihankintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille eurooppalaisten pääurakoitsijoiden suuntaan. Mielellämme konsultoimme suomalaisia yrityksiä pre-qualification- ja qualification-vaiheissa sekä vaatimusten määrittämisessä ja tarjousaineistojen laatimisessa. Lisäksi voimme antaa tukea valmistautumisessa asiakkaan/F4E:n auditointeihin, teknisissä neuvotteluissa ja projektin aloituksessa sekä myös varsinaisen toteutuksen aikana, kuten olemme tehneet ennekin.

Tarvittaessa konsultoimme myös F4E:n hankintaorganisaatiota ja pääurakoitsijoita löytämään suomalaisia toimittajia.

Lisätietoja: Markku Pitko, markku.pitko@qualifinn.com, puh. 050 462 0787